Annons

Extrainsatt fullmäktige om Landskronahem

Under sommaren brukar politiken i Landskrona gå på sparlåga. Vid behov håller man ha ett kommunfullmäktigemöte sent i augusti men normalt är att fullmäktige har sommaruppehåll mellan budgetmötet i juni och september månads möte. Nu står det dock klart att ett extra fullmäktigemöte hålls redan fredagen den 3 juli. Huvudpunkten på mötet gäller de nya ägardirektiven för Landskronahem.

Vid förra veckans kommunfullmäktigemöte blev det minoritetsåterremiss i ärendet som gällde nya ägardirektiv för Landskronahem. Anledningen till återremissen var att socialdemokraterna ville ha partiöverläggningar för att försöka hitta ett gemensamt förslag till nya ägardirektiv. Allt för att, enligt socialdemokraterna, ge Landskronahem villkor som är långsiktiga och trovärdiga.

Annons
 

Enligt kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) har några förhandlingar emellertid ej förts.
Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) menar dock att kontakt tagits.
– Den 21 maj bad jag Jonas Esbjörnsson om hans och socialdemokraternas syn på Landskronahem och bolagets problem och utmaningar. Jag har ännu inte fått något svar, säger Torkild Strandberg.

Jonas Esbjörnsson anser dock att han och hans parti gjort vad de kunnat.
– Vi har varit väldigt tydliga. Vårt svar kom i form av ett tilläggsyrkande till förra kommunstyrelsemötet. I dessa tilläggsyrkanden hade vi gjort de förändringar vi ville ha men treklövern röstade ner yrkandet direkt tillsammans med Sverigedemokraterna, säger han.

Anledningen till att den styrande treklövern inte har velat kalla till förhandlingar efter det senaste kommunfullmäktigemötet är enkel.
– Har man inte samma bild av vilka problem och utmaningar som Landskronahem står inför så är det inte lönt att kalla till förhandlingar. Som jag ser det så inser inte socialdemokraterna vilka utmaningar Landskronahem har framför sig. Det gäller såväl upprustningen av Karlslundsområdet som att soliditeten måste bli bättre, svarar Torkild Strandberg.

I ett svar på återremissen skriver kommunens utvecklingschef Christian Alexandersson att bolaget behöver ha en bedömd soliditet på åtminstone 25 procent. Idag är den siffran cirka 16 procent.
Soliditeten visar hur stor andel av företagets samtliga tillgångar som är finansierade med eget kapital.
– Man pratar om två mått på soliditet; synlig soliditet samt justerad soliditet, säger Landskronahems VD Helena Fremle och förklarar.
– Synlig soliditet utgår ifrån bokfört värde på fastigheterna, det vill säga det värde fastigheterna tas upp till i den egna balansräkningen, vilket kan avvika kraftigt från såväl marknads- som taxeringsvärde, säger hon och fortsätter.
– Eftersom skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde kan vara så stor, används även måttet justerad soliditet, som istället utgår ifrån marknadsvärdet på fastigheterna. För Landskronahems del innebär detta ett högre tal. Den justerade soliditeten var 57 procent vid årsskiftet och den synliga 16 procent.

Att Treklövern vill skynda fram beslutet om nya ägardirektiv är inget konstigt enligt Torkild Strandberg. Och att det skulle finnas planer på försäljningar eller andra stora förändringar redan i sommar förnekar han.
– Nej. Det är inget sådant på gång. Och om det ändå skulle vara fallet så är det en fråga för Landskronahems styrelse. Vi vill dock vara mycket tydliga med vad vi avser att göra och därför finns det ingen anledning att vänta, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser