Annons

Installationer, skulpturer och experimentellt fotografi på Ven

På Vens kulturhus visas just nu en utställning med konstnärerna Mathilda Franzén, 30, och Maja Franzén, 25, vilka presenterar ett urval av installationer, skulpturer och experimentellt fotografi.

Imaginatorium är ett bildlaboratorium skapat av konstnärerna Mathilda Franzén och Maja Franzén. Här undersöks gränserna för det mänskliga seendet, och olika varseblivningsteknologier som gör det möjligt för oss att ’se mer’ prövas. Installationer, ljud och fotografiska processer visas i utställningen på Ven.
– Vi har arbetat utifrån en gemensam utgångspunkt men med skilda ingångar och processer. I grund och botten handlar utställningen om seendets förhållande till kunskap, men också hur det vi tror oss veta om världen påverkar det vi ser, säger Maja Franzén som i sitt arbete Fosfener har experimenterat med upplevelser av ljus i situationer där ögonen inte
utsätts för yttre ljusstimulans. Tryck mot nedfällda ögonlock, avskärmning från världen i meditation, inspärrning i isoleringscellens mörker – dessa kan vara metoder för att få kroppen att framkalla egna gnistrande ljusfenomen och färgfläckar i synfältet.

Annons
 

Men hur kan kameran användas för att visa ljusförnimmelser bortom seende? Vad händer till exempel om en bild ”översätts” till ljud? Hur fotograferar en som själv inte ser, och vilka erfarenheter förmedlas i ett sådant fotografi? Frågor som dessa har intresserat Maja Franzén i hennes arbeten som bland annat kretsar kring mötet med en blind fotograf. Hon menar att mörkret – om man aktivt ger sig in i det – kan kasta ljus över seendet, och hon öppnar därmed upp för en annan möjlig erfarenhet, ett annat öppnande mot världen.

Blicken är också i fokus för Mathilda Franzéns undersökningar, men här från en mer vetenskaps- och kosmologihistorisk synvinkel. Stella Nova, supernovan som Tycho Brahe – astronomen – kallade ”den nya stjärnan”, var inte ny när han observerade den 1572. Efterglöden av supernovan fotograferades 2011 med röntgenkamera och infraröd kamera av NASA, och stjärnan brann ut för över 400 år sedan.

– Varseblivningsteknologier för oss närmare stjärnorna och deras efterglöd, men de för oss samtidigt högt över marken och långt bort ifrån det växtliv som Brahe – botanikern, astrologen och alkemisten – såg stjärnhimlen avspegla sig i och hänga samman med, menar Mathilda Franzén och det är denna skeptiska möjlighet som är temat för hennes verk;
”När jag tittar upp tittar jag ner, när jag tittar ner tittar jag upp”, en diptyk där NASAs fotografi kombinerats med ett fotogram av marken varifrån Brahe gjorde sina observationer, placerad framme vid altarplatsen i det före detta missionshuset.

Mathilda Franzén bor och verkar i Göteborg och har en konstnärlig kandidatexamen från Högskolan för Design och Konsthantverk. Maja Franzén har gått två år på Akademin Valand och bor för närvarande i Stockholm.

Utställningen i Vens kulturhus pågår till och med den 2 juli 2015 därefter är det dags för Vensonen Pelle Ossler som under flera år fotograferat sin bild av ön att visa detta under perioden 4-30 juli därefter följer under augusti en utställning med Venkonstnärer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser