Annons

Österleden stängs av för asfaltering

Sträckningen av Österleden mellan Ringvägen och Regeringsgatan är i så dåligt skick att där måste läggas ny asfalt. Detta kommer att ske i juni månad.
Mellan måndagen den 15 juni klockan 05.00 till torsdagen den 18 juni klockan 17.00 kommer fräsningsarbete, justeringar av brunnslock och stensättningar att utföras.
Över midsommarhelgen öppnas gatan upp för trafik igen, dock får trafiken gå på fräst gata.
Måndagen den 22 juni kl 05.00 till den 25 juni kl 17 kommer gatan att klistras, asfalteras och målas. Rondellerna 33 lågor och Segelrondellen, kommer att vara öppna hela juni, dock kan man inte köra mot Österleden under arbetets gång.

Informationstavlor sätts upp vid varje påfart och trafik leds om med orange vägvisning. Under arbetstiden kommer enbart räddningstjänst och utryckningsfordon att kunna passera.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser