Annons

Första köpeavtalet för Strandbyn klubbat

En av byggherrarna som vill bygga på Strandbyn, Veidekke Villatomter AB, har nu sålt slut sin första etapp med bostäder och planerar för byggstart vintern 20I5. Med anledning av detta har ett beslut om köpeavtal för de aktuella tomterna klubbats genom i kommunstyrelsen. Totalt betalar Veidekke II088500 kronor, varav 1820000 kronor utgör gatukostnadsersättning. Veidekke bekostar själv fastighetsbildning, lagfart och anslutningar.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser