Annons

Risk för soppatorsk på Ven

Ett av ärendena på torsdagens kommunstyrelsemöte gäller ett bidrag på 30 000 kronor som sökts av Magnus Petterssons företag Allt om Ven för att de kan se till att Venbor har någonstans att tanka. Mycket lutar åt att bidraget avslås och detta innebär att Magnus Pettersson kommer att upphöra med bensinförsäljningen.

Enligt de handlingar som kommunstyrelsen har på bordet på torsdagens möte framgår att varken räddningstjänsten, hemvården eller sjukvården på Ven har några behov av att kunna tanka på ön längre. Det är med anledning av detta som kommunstyrelsen förväntas avslå den bidragsansökan samt ett extra bidrag som Magnus Pettersson sökt för att bland annat installera en oljeavskiljare och att betongplattan som pumparna står på vallas in, allt efter påtryckningar från miljöförvaltningen.
– Jag stänger därför macken för gott imorgon eller på fredag, säger Magnus Pettersson.
– Själv är jag på fastlandet med jämna mellanrum så det är inget problem för mig. De som förlorar på detta är framför allt de som inte brukar åka in till fastlandet, säger Magnus Pettersson som funderar över hur politikerna tänker.
– De har ju sagt att de vill ha så lite bilar på båten som möjligt. Nu kommer bilar som normalt inte åker in till fastlandet under hela sommaren att åka över regelbundet för att tanka.

Annons
 

Att det skulle bli någon ökad risk i transporterna över sundet tycker inte Ventrafiken. Enligt en nyligen genomförd utredning bedöms risken för felaktig trasport är låg och att man från Ventrafikens sida inte behöver ändra några av sina existerande säkerhetsrutiner.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser