Annons

Miljövänliga studier presenterades

Under hösten invigdes Green Hub Landskrona, ett samarbete mellan Landskrona Energi AB, AB Landskronahem och LSR AB för att gemensamt driva omställningen till ett hållbart samhälle. Sedan dess har ett antal studenter från Lunds Tekniska Högskola bedrivit sina studier om bland annat energieffektivisering i Landskronas idrottsanläggningar och solpotential i Landskrona.

I eftermiddags hölls slutpresentationerna för tre av studenterna som har bedrivit studier via Green Hub Landskrona. Övergripande fokus har varit energihushållning och mikroproduktion av förnybar el.
– Ingvi Thorkelsson och Mårten Berdenius har gjort en energikartläggning av badhuset och ishallen i norra Landskrona. Övergripande kan sägas att det finns stor potential för förbättringar gällande energihushållningen, säger Johan Holmstedt, VD på Landskrona Energi.

Annons
 

Under hösten flygskannades Landskronas hustak för att identifiera solpotential, en del av David Jonssons studier.
– Davids examensarbete gick ut på att utveckla ett beräkningsverktyg som underlättar för Landskronaborna att ta beslut om de vill producera sin egen solel. Detta ska, tillsammans med resultatet från flygscanningen, så småningom läggas ut på en officiell webbsida, fortsätter Johan Holmstedt.
Den andra kullen studenter är på plats på Green Hub Landskronas projektkontor sedan ett par månader tillbaka.

Denna gång har studierna ett bredare hållbarhetsperspektiv med större fokus på avfallshantering.
– Det är viktigt att bredda hållbarhetsperspektivet. Som tre bolag med olika nyttigheter vill vi givetvis att studierna ska bidra till den övergripande samhällsnyttan, säger Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser