Annons

V vill satsa på Norrestad

Vänsterpartiet i Landskrona vill stoppa skolbygget i Borstahusen och satsa pengar i Norrestad istället. De vill bland annat se ett nytt Kultur- och familjecentrum i Karlslund för 55 miljoner kronor. – Att bygga en skola för 93 miljoner i en stadsdel där ingen bor, samtidigt som en annan skola ska rivas i en stadsdel där människor redan finns, är ett skolexempel på fyrklöverns märkliga sätt att resonera, menar Henning Süssner Rubin, Vänsterpartiets gruppledare. Partiet vill även se satsningar på kollektivtrafiken. – Vi satsar också på tätare kollektivtrafik mellan kommunens yttre delar och vill förbättra anknytningen mellan byarna och centrum samt den nya kultur- och idrottsstadsdelen Karlslund. Vänsterpartiet vill ta bort sparkraven på ett antal nämnder och satsar på en handlingsplan mot barnfattigdom och på kvinnofridsfrågor. Bland annat ska 10 miljoner kronor investeras i ett sysselsättningsprogram för ungdomar inom omsorgen. En annan viktig punkt i Vänsterpartiets budget är att de på försök vill införa sextimmars arbetsdag med bibehållen lön inom en verksamhet inom omsorgsförvaltningen samt att personal inom förskola och omsorg ska ha gratis arbetskläder. – Den största enskilda satsningen i sammanhanget blir ett sysselsättningsprogram som har till mål att skapa nya ungdomsjobb, riktiga sådana, inga ”plus-” eller andra låtsasjobb, primärt inom den kommunala omsorgen. Sysselsättningsprogrammet kommer att länkas ihop med ett försök att prova en arbetstidsförkortning inom en omsorgsverksamhet, säger Henning Süssner Rubin. V vill även inleda en kommunal energiomställning och investera i en kommunal solcellspark. Tanken är att 15 miljoner kronor ska bekosta nya solceller på de kommunala skolfastigheternas tak. De vill dessutom att idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska vara avgiftsbefriade. – I Landskrona tvingas alltför många barn leva i fattigdom. Kommuner ska enligt oss tillämpa nolltolerans mot barnfattigdom. Det krävs en långsiktig handlingsplan mot barnfattigdomen. Kommunen ska i samarbete med kommunens föreningsliv erbjuda ett rikt och kostnadsfritt utbud av fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och barnfamiljer. Vi vill dessutom se ett konsekvent förbud mot dolda avgifter i skolan – alla elever ska kunna få följa med på utflykter och skolresor, avslutar Henning Süssner Rubin.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser