Annons

S vill satsa på hela Landskrona

Hela Landskrona ska leva – Ett (S)teg mot framtid och förnyelse. Så kallar socialdemokraterna sin budget för 2016-2018. Ett av målen är att anställda inom kommunen ska slippa arbeta i delade skift.

På fredagen presenterade Socialdemokraterna sitt förslag till budget för kommande år, en budget som ska presenteras på kommunfullmäktigemötet den 17 juni. Föga överraskande ligger partiets fokus på jobbsatsningar samt på idrotten för unga.
– Under åtta år har Treklöverns politik prioriterat Norra Borstahusen, säger Jonas Esbjörnsson, kommunalråd för Socialdemokraterna.
– Byarna och många områden i Landskrona har varit åsidosatta. Detta vill vi ändra på. Därför föreslår vi bland annat att vi ska vänta ett par år med att bygga skolan i Borstahusen och satsa pengarna på en ny idrottshall i Häljarp samt se en upprustning av idrottshallen i Karlslundsområdet nästa år.

Annons
 

En stor summa pengar vill S satsa på att bryta den höga ungdomsarbetslösheten som råder i Landskrona.
– Jag saknar en jobbsatsning i Treklöverns budget. Därför föreslår vi att tio miljoner kronor satsas på Utvecklingsstiftelsens näringslivsinsatser. Exempelvis har Upptakt Landskrona varit framgångsrikt.

I samband med valet lovade S att arbeta för att de delade turerna som framför allt finns inom äldreomsorgen ska upphöra. Detta är något som partiet vill genomföra nästa år.
– Vi vill först satsa tre miljoner kronor på att skrota de delade turerna. Dessutom vill vi att omsorgsnämnden får behålla de två miljoner kronorna de annars får betala tillbaka enligt effektivitetsprogrammet och då blir summan fem miljoner kronor. Den beräknade kostnaden ligger på drygt sex miljoner.

Det är dock inte bara omsorgsnämnden som får behålla sina svångremsslantar om S får bestämma.
– Det gäller alla nämnder. Bland annat får utbildningsnämnden behålla en miljon som de istället kan satsa på höjda lärarlöner.

Individ- och familjenämnden får två miljoner kronor till gröna jobb.
– Vi vill att de pengarna ska skapa nya jobb så att underhållet i byarna förbättras. Parkerna i stan är jättefina men utanför stan ser bilden helt annorlunda ut. Där klipper man bara gräset.

Teknik- och servicenämnden får 425 000 kronor till att upprusta Halvmånen.
Stadsbyggnadsnämnden får 205000 kronor till att informera medborgarna om miljövänliga alternativ.
Fritidsnämnden får 365000 kronor till satsningar för att fler barn ska kunna idrotta och kulturnämnden får 275000 för att jobba för en avgiftsfri Kulturskola.

Även kommunstyrelsen har extra pengar att hämta efter samma modell. Det rör sig dock ”bara” om 375000 kronor och dessa vill S ska gå till att starta en kommission för Landskrona.
– Representationen ska påminna om Landskrona. Där kan sitta en ungdom, en äldre, en invandrare, en företagare, någon från kommunen med mera. Kanske en specialist som Tapio Salonen. Dessa ska gemensamt prata om hur Landskrona är och vad som kan göras bättre, säger Jonas Esbjörnsson.

Beträffande Treklöverns budget så är Socialdemokraterna med på banan.
– Vi är med på alla deras satsningar förutom bygget av skolan i Borstahusen som vi vill skjuta fram tre år. Behovet av en idrottshall i Häljarp är i dagsläget mer akut. Vi anslår istället 6 miljoner kronor för att utnyttjas vid behov till hyra skollokaler, om och när detta behövs.   

Socialdemokraternas budget visar plussiffror med 13,6 miljoner kronor, jämfört med Treklöverns 31,5 miljoner.
– Det handlar om att vi vill satsa för att bli bättre. Att ha en budget på 31,5 miljoner kronor samtidigt som ungdomsarbetslösheten är så hög tycker vi inte är rätt. Då är det bättre att försöka satsa oss ur krisen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser