Annons

Politiken glömmer bort organisationen

Nu vill den politiska majoriteten i stadshuset sätta mer fokus på Landskronaborna.
Något som i sig välkomnas av fackförbundet Vision som dock menar att politiken allt som oftast glömmer bort den kommunala organisationen.

I sitt budgetförslag för 2016 presenterar den styrande Treklövern ett nytt prioriterat område som de valt att kalla Landskronaborna i fokus. Målet är att mer effektivt undersöka vad innevånarna i staden anser om den service som Landskrona stad ger och hur dialogen med medborgarna ska kunna utvecklas.
Det handlar exempelvis om hur medborgarna anser att de blir bemötta, hur många som är nöjda med sin hemtjänst, hur hemsidan uppfattas och om de får svar när de skickar e-post till kommunen, säger kommunalråd Torkild Strandberg (FP).
– Målet är att vi ska bli bättre på en del och inte bli sämre på något.

Annons
 

Det har nu gått en fryg månad sedan Susanne Öström sade upp sig från sin tjänst som stadsdirektör i Landskrona stad.
– Förtroendet mellan politiken och en stadsdirektör måste vara ömsesidig och så är det inte. Därför är inte mitt förtroende för politiken orubbat och då blir situationen ohållbar. Det fanns helt enkelt ingen annan väg, sa Susanne Öström i samband med sitt avsked och kände sig mer eller mindre borttvingad från sin tjänst av just politiken. Samtidigt var hennes förtroende för organisationen orubbat och ansåg att hon fått mycket uträttat under sina knappa två år.
– Det skriver jag under på. Henne var vi väldigt nöjda med. Det började hända saker med Susanne vid rodret, säger Madelene Eriksson, ordförande för fackförbundet Visions lokalavdelning i Landskrona.
– Hennes uppdrag var också väldigt tydligt när det gällde att se över stadsledningskontoret. Vad händer med de anställda som sitter och arbetar med dessa uppgifter när nu en utvecklingschef fått detta på sitt bord?, undrar hon och upplever att det är rörigare och otydligare än någonsin i stadshuset.
– Det finns idag ingen tydlig organisation. Och än en gång är det oroligt över vad som komma skall när vi åter igen är stadsdirektörslösa.

Nu lär det dock dröja innan Landskrona stad har en ny stadsdirektör på sjätte våningen.
– Det får gärna dra ut på tiden, sa Torkild Strandberg i samband med kommunstyrelsens senaste presskonferens.

Fackordföranden är orolig för hur spelreglerna för arbetsmarknaden hanteras av politikerna.
– Vi ska se till att det arbetsrättsliga fungerar. Vårt ansvar är att se till att alla har ett sjyst arbetsliv oavsett vad du arbetar med. Nu har vi en väldigt stor personalomsättning på våra chefer. Med denna stora omsättning på chefer jämt och ständigt som ska leda organisationen blir det givetvis oro i lägret ute i verksamheterna, inte bara enbart inne i stadshuset, säger Madelene Eriksson.

– Politiken har ett uppdrag. Tjänstemännen får sina uppdrag från dom. Hur sedan tjänstemännen löser sina uppdrag ska inte politiken lägga sig i, åtminstone inte på så vis som det kan ske idag. Inte minst med tanke på den stora personalomsättningen.

Madelene Eriksson för också fram kritik som är snarlik den oppositionen ofta torgför, nämligen att man inte får vara delaktig i beslut.
– Tänk om politiken hade samverkat med de fackliga organisationerna om förslag som berör personalen. Oftast presenteras förslagen vid sittande möten och ska därefter klubbas, säger hon och anser att framförhållningen är för kort och att facken utsätts för en överraskningstaktik.
– Detta är något samtliga fackförbund i huset upplever lika, möjligen undantaget något mindre fackförbund, säger hon.

– Det mest tragiska är att politiken gör precis som de vill. Vi har ett samverkansavtal i Landskrona men man lever inte upp till det, säger hon och berättar hur det gick till när förhandlingarna om tjänsten som utvecklingschef under kommunstyrelsen var på tapeten, där de tre största fackförbunden, som i stort sett företräder all personal i kommunen, yrkade på att tjänsten inte skulle inrättas enligt förslaget, blev överkörda.

– Folk tröttnar. Vi vill samverka med kommunledning men även med politiken men det är svårt när vi aldrig möts på halva vägen. Det serveras bara färdiga förslag. Formellt ska vi ha en förhandling men allt är redan klart. Vi får dessutom ofta inga svar på våra frågor. Arbetsklimatet hade blivit så mycket bättre bara det förts en dialog. Men det görs inte.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser