Annons

Treklövern vill satsa på skolor och fritid

Den styrande Treklövern i Landskrona hymlar inte med att man vill öka takten i jakten på ekonomiska slukhål som gör att staden har en 17 procent lägre skattekraft än landets genomsnitt. I det budgetförslag som Folkpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet presenterade på tisdagen syns satsningar på framför allt skolan och på fritidssidan.

Förutom den pågående upprustningen av centrum och Öster samt den kommande satsningen på Karlslundsområdet vill Treklövern nästa år satsa extra på skola och fritid. Beträffande skolan så ska bygget av en ny skola för 140 miljoner kronor i Borstahusen påbörjas. Dessutom vill Treklövern bygga ut Tallskolan i Häljarp. Allt för att möta det ökande elevantalet i Landskrona.
– Antalet innevånare i Landskrona kommer enligt prognoser att öka med cirka 700 personer årligen och ökningen är framför allt bland barn och unga. Därför anser vi att en satsning på skolan är nödvändig, säger kommunalråd Torkild Strandberg (FP) och hans kollega Birgitta Persson (M) ger sig på oppositionen.
– Socialdemokraterna vill vänta med att bygga skolan i Borstahusen och istället satsa pengarna på en idrottshall i Häljarp. Men vi kan ju inte säga till de som ska börja skolan att de får vänta något år, säger hon och fortsätter.
– Vi vill istället satsa 34,5 miljoner kronor på en ny idrottshall som ska ligga vid den nya skolan i Borstahusen istället för i Häljarp. Bygger man en skola så måste det finnas en idrottshall. Och denna ska även kunna ta publik. En läktare som kan ta 300 åskådare ska byggas i hallen.

Annons
 

Moderaterna talade sig varma inför valet i höstas om en ombyggnad av den stora ståplatsläktaren på Idrottsplatsen. Projektet ingick i en satsning på hela området med Karlsundsparken och övriga idrottsplatsen. Men någon ny läktare blir det inte inom de närmaste åren.
– Det är en fråga om pengar, säger Birgitta Persson.
– En ny byggnad med omklädningsrum som ska ersätta de röda paviljongerna är redan på gång. Men arbetet med en ny läktare får vi skjuta på framtiden. De pengar vi satsar på området kommer främst att läggas på Karlundsparken, säger hon och Treklövern vill avsätta 11 miljoner kronor på området 2016 och lika mycket 2017.

Ett annat projekt inom fritidsorådet som presenteras är renoveringen av Härslövsbadet, vilket vi skrivit om tidigare. Men i budgetförslaget finns även en utbyggnad av Puls Arena med. Här vill Treklövern satsa 19 miljoner kronor för att idrotter som kampsort, pistolskytte och bangolf ska få plats.

Även kulturen kommer att få extra anslag om Treklöverns budget klubbas.
– Vi vill satsa 2,5 miljoner kronor extra på Fotostaden och Fröfabriken men hur pengarna ska fördelas mellan de båda är upp till kulturnämnden att besluta, säger Torkild Strandberg.

Ett nytt strategiskt utvecklingsområde som Treklövern har med i sitt budgetförslag är att kommunen ska värna om miljön och klimatet. Några specifika satsningar nämns emellertid inte.
– Vi vill att miljö- och klimatfrågorna ska ges ökad uppmärksamhet i vårt arbete för att öka stadens attraktivitet. Miljönämnden får bland annat i uppdrag att formulera mål inom tillväxten och utvecklingen av staden, säger kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP).

Den 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2016 och den 23 november beslutas om eventuella kompletteringar i samma församling.
– Vi presenterar ett budgetresultat på 31,5 miljoner kronor vilket innebär att det är en stark budget. Resultatet motsvarar 1,4 procent av skatter och stadsbidrag, vilket är lika med det finansiella delmålet för 2016. Överskottet är viktigt för att vi i ett längre perspektiv ska klara av att återinvestera för att ge kommande generationer samma service som dagens medborgare får, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser