Annons

SD presenterar sitt budgetförslag

På onsdagen presenterade Sverigedemokraterna i Landskrona sitt budgetförslag för 2016. Partiet vill se löneökningar för kommunens låginkomsttagare, gratis lördagsbuss under ett år samt ytterligare en kommunal tjänsteman som ska arbeta med budget- och skuldrådgivning.

För att få ekonomi till detta vill Sverigedemokraterna minska individ- och familjenämndens anslag för ekonomiskt bistånd med två miljoner kronor årligen 2016-2018. Dessutom vill SD att kommunstyrelsens beredskap för satsningar samt utbildningsförvaltningens anslag för prioriterade område ska minskas med 2 miljoner kronor vardera.

Annons
 

Föga överraskande kritiserar partiet den nationella integrationspolitiken och de vill markera detta genom att säga nej till fler ensamkommande. I budgetförslaget skriver de bland annat att de på så sätt markerar att ”kommunerna inte ska tvingas till att ta emot flera än det finns resurser och förutsättningar för.”

Sverigedemokraterna presenterar även en hel del yrkanden. Bland annat vill partiet ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till slopad karensdag och kostnaden för ett sådant förslag för stadens vård- och omsorgsanställda.

Partiet vill också ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka hur den nuvarande situationen ser ut avseende gymnasielevers intresse att ansluta sig till IS (Islamiska staten) samt vad gymnasieskolorna gör för att förebygga detta.

Andra delar som SD vill utreda är vad en ny ishall kan kosta samt vad kostanden blir för att tillgodose varje skola med minst en Smartboard.
Dessutom vill de utreda kostnaderna för att ge Landskronas gymnasieelever möjlighet att få gratis gymkort.

Ytterligare vill de ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ordning och studiero i klassrummen som ett led i att förbättra resultaten samt arbetsmiljön samt att Landskrona stad snarast inleder en process som ska leda till att ett eller flera trygghetsboenden ska finnas tillgängliga för dess seniorer.

Beträffande gatuskyltarna i Landskrona tätort så vill SD att man återgår till den klassiska utformningen med vit text mot blå bakgrund.

Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna i Landskrona ta fram ett förslag på hur Uppstart Landskrona kan fortsätta sin verksamhet och utöka denna för uppväxlad affärsutveckling mot arbetslösheten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser