Annons

Karlslundsområdet prioriteras när Landskronahem ska bli bäst

Idag presenterade den styrande treklövern ett förslag till nya ägardirektiv för Landskronahem. Det är kommunens nya tillförordnade utvecklingschef Christian Alexandersson som formulerat direktiven med hjälp av en advokatbyrå. Som prioritet ett står att ”det nu dags för att få ordning på Karlslundsområdet”. Innan ägardirektiven tas i bruk ska dessa först godkännas av kommunstyrelsen och sedan av kommunfullmäktige.

Landskronahem är stadens största ägare av hyresfastigheter och ett stort antal av deras lägenheter finns i Karlslundsområdet i norra Landskrona. Efter att upprustningsarbetet för drygt två år sedan påbörjades i centrum och på Öster är det nu dags för att få ordning på just Karlslundsområdet.
– I och med nya ägardirektiv ger vi nu styrelsen ett tydligt uppdrag och tydliga förutsättningar för att vidta åtgärder för att få ordning på Karlslundsområdet. Vi har under lång tid sett en utveckling med högt bidragsberoende och en oacceptabel brottslighet. Delar av området pekas ut som särskilt problematiskt i en rapport från Rikskriminalpolisen. Detta kan vi givetvis inte acceptera utan pekar ut detta som en huvuduppgift för bolaget att komma tillrätta med. Här är det naturligt att Landskronahem tar ledartröjan, eftersom man är en stor aktör i området, skriver kommunalråden Torkild Strandberg (FP), Birgitta Persson (M) och Mikael Fahlcrantz (MP) i ett pressmeddelande.

Annons
 

Enligt de tre så har Landskronahem sedan flera år en svag ekonomi vilket hindrar utvecklingen.
– Den svaga ekonomin begränsar bolagets handlingskraft och förmåga att utveckla bolaget och därmed att vara den kraftfulla aktör i utvecklingen av Landskrona som vi vill se. Förmågan att av egen kraft sköta och underhålla fastigheterna som bolaget äger måste stärkas och takten i arbetet med att renovera och underhålla bolagets fastigheter ska öka. Styrelsen får ett tydligt uppdrag att ta fram en konkret handlingsplan hur detta ska bli verklighet.

Treklövern ser också gärna att Landskronahem tar ett större ansvar för stadens övriga fastighetsfrågor. Dettas ska ske genom att alla stadens fastigheter ägs och förvaltas tillsammans.
–  Fastighetsfrågorna i Landskrona är idag splittrade på tre aktörer, Landskronahem, teknik- och serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen. Genom en samordning av ägande och förvaltning skulle arbetet med stadens fastigheter kunna bli både bättre och billigare. Styrelsen får därför i uppdrag att utreda en modell där bolaget tar ett större ansvar för stadens fastighetsfrågor. På så sätt skulle vi kunna uppnå bättre fastighetsunderhåll och en effektivare organisation.

En fråga som varit på tapeten med jämna mellanrum är att en del av Landskronahems områden eller fastigheter ska ombildas till bostadsrätter. Och trots att det i de nya ägardirektiven står att Landskronahem ”i sin verksamhet huvudsakligen ska förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt” så garderar man sig genom att även skriva ”Bolaget ska aktivt medverka till att en bättre balans mellan olika upplåtelseformer även kan komma till stånd i andra delar av staden, såsom centrum och Öster, bl a genom att hyresgästerna erbjuds ombildning till bostadsrätt. Ombildning kan också ske i anslutning till ombyggnad/renovering av Bolagets fastighetsbestånd.”

Det är alltså stora förändringar som treklövern eftersträvar och målet är glasklart.
– Vi börjar nu resan mot ett starkare och modernare Landskronahem som ska vara ett av landets mest välskötta och populäraste kommunala fastighetsbolag senast 2018, avslutar de tre kommunalråden sitt pressmeddelande med.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser