Annons

Treklövern vill satsa 62 miljoner kronor på skollokaler

De två kommande åren föreslår den styrande treklövern i Landskrona en satsning på över 60 miljoner kronor till insatser i stadens skollokaler. 15 miljoner kronor per år ska satsas på anpassning av skollokalerna och 16 miljoner per år på löpande underhåll.
– Dagens undervisning ställer andra pedagogiska krav på flexibilitet i lokalerna. Vi behöver se till så att våra skollokaler erbjuder möjligheter till undervisning i så väl större som mindre grupper, säger Erik Raita (M).

Under de gångna åren har satsningar genomförts men inte i den här omfattningen. Exempel på investeringsinsatser som påverkar måluppfyllelsen kan vara ljud- och ljusanpassningar, satsningar på digitalisering, förbättrad tillgång och utökad hastighet för internetuppkoppling.
– Den nya generationen har förväntningar när det gäller digitala hjälpmedel som skolan måste möta. För att klara det behöver pedagogernas kompetens ständigt utvecklas. Men vi måste också se till så att tillgången på datorer, läsplattor, skrivare, interaktiva tavlor och andra digitala hjälpmedel möter elevernas behov, säger Lisa Flinth (FP).

Annons
 

En översyn av befintliga skolors lokaler, så väl klassrum som korridorer, matsalar, toaletter och utemiljöer kommer nu att genomföras.
– I satsningen kommer vi även se över skolornas utemiljö. Min vision är att skolgårdarna ska locka till att användas som klassrum. Kreativa utemiljöer uppmuntrar till lek och rörelse på rasterna, vilket i sin tur leder till ökat fokus när eleverna är tillbaka i klassrummet, avslutar Mikael Fahlcrantz (MP).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser