Annons

Årets Nell Walden-stipendiat utsedd

Landskrona museum och Fröfabriken har nu utsett 2015 års Nell Walden-stipendiat. Stipendiet går till Nina Jensen, född 1981, som har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö. 

Landskrona museum och Fröfabriken har utsett 2015 års Nell Walden-stipendiat. Stipendiet ska gå till en nyutexaminerad konstnär i Öresundsregionen och innebär en ateljé i Fröfabriken i upp till sex månader samt visst ekonomiskt produktionsstöd.
– Ett led i att utlysa stipendiet är att bredda verksamheten på Fröfabriken och den kreativa miljö som byggs upp där. Stipendiaten ska även på något sätt återkoppla till Landskrona. Detta kan ske i form av en pedagogisk workshop, ett artist talk, en utställning eller annan uttrycksform, informerar Sanna Lilie, verksamhetsledare på Fröfabriken

Annons
 

Årets stipendiat är Nina Jensen, född 1981, som har en master i fri konst från Konsthögskolan i Malmö. Nina Jensen arbetar med hantverk kontra individualism, överproduktion, konsumtion och kommersialism. Hon arbetar utifrån den geografiska platsen och knyter an till dess historia och söker anknytning till de hantverkstraditioner som finns. Under hösten 2015 ska hon genomföra projektet ”Det postapokalyptiska hanverkskollektivet Babels rehab” som är en interaktiv installation med publika workshops.

– Nina Jensen får årets stipendium eftersom hon i sin ansökan förmedlade en tydlig vision och hennes skapande är samtidigt sökande och förankrat i det konkreta hantverket och de mellanmänskliga relationerna, avslutar Sanna Lilie.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser