Annons

Nu finns Landskronaelen

Nu kan Landskronaborna köpa lokalt producerad el. Det är det kommunala energibolaget Landskrona Energi som ger sig ut på elhandelsmarknaden.

Genom att köpa sin el från Landskrona Energi, köper man också den lokalt producerad. Det är en enda avtalsform som kommer att erbjudas – Landskronaelen.  

Annons
 

Landskronaelen ska säljas till ett konkurrenskraftigt pris och kommer från det lokala kraftvärmeverket Energiknuten, där både el och värme produceras samtidigt. Detta ger positiva synergieffekter i miljöhänseende.
– Vi vill kunna erbjuda Landskronaborna ett lokalt alternativ och här tillhandahåller vi elen, bokstavligt talat, både runt knuten och från knuten, säger Ingvi Thorkelsson, utvecklingsingenjör och ansvarig för elhandelsverksamheten på Landskrona Energi.

Landskronaelen kommer att erbjudas till hushåll och mindre företag inom Landskrona tätort.
– Vi ser en efterfrågan av den här typen av lokalt producerad el på marknaden. Att köpa energi som är tillverkad i det egna närområdet stärker både kundernas miljöansvar och delaktighet i det som händer lokalt, konstaterar Johan Holmstedt, VD på Landskrona Energi.

Företagets kundtjänst finns tillgängliga i det gamla Elverket på Gasverksgatan 2 i Landskrona.
– Sedan beslutet togs den 9 februari i kommunfullmäktige har vi arbetat intensivt och nu kan vi äntligen erbjuda ytterligare en service till Landskronaborna. För oss är detta ännu ett led i att bli en självklar helhetsleverantör av energi- och kommunikationstjänster, avslutar Johan Holmstedt.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser