Annons

Frimurare firar 60-åringen i dagarna tre i Pythagoras tecken

På tisdag, den 5:e maj, firar Frimurarlogen Facklan i Landskrona 60 år. Festligheterna börjar emellertid redan två dagar tidigare då man på söndagen har en fest för ämbetsmän med respektive. På måndagen vilken är frimurarnas normala dag för sammankomster gästas logen av ett 70-80-tal besökande frimurare från när och fjärran som kommer för att fira. – Frimurarlogen Facklan startade den 5/5/55 på 5:e våningen, säger Bo Wikström, Ordförande Mästare i SJL Facklan. Frimureriet i Landskrona är dock mycket äldre än så. Efter att haft frimureriska sammankomster under ett antal år så bildade man en brödraförening år 1873. Denna verkade i Landskrona och blev en förebild för många brödraföreningar i landet. En brödraförening får dock inte föra in nya medlemmar i frimurarorden. Det var därför man startade Facklan som nu är den större enheten och den i Landskrona som för in nya medlemmar i Orden. – Den 5:e maj startar den egentliga födelsedagen med att vi planterar ett minnesträd i Teaterparken klockan 11:30 därefter klockan 12:30 avtäcker vi årets Walk of Fame minnestenar på Järnvägsgatan vid Östergatan, under ledning av vår borgmästare Gunlög Stenfelt. Våra minnesstensmottagare har lovat att närvara, berättar Bo Wikström. Walk of Fame är ett gemensamt projekt mellan Svenska Frimurare Orden och stadens tre Rotaryklubbar. – Vi lägger nu sten nr 25 och 26. På eftermiddagen ordnar vi fest för våra seniora medlemmar med respektive. Pythagoras som levde ca 500 år f.Kr hade skapat geometriska och matematiska regler som var mycket viktiga för de tidiga byggande frimurarlogerna av vilka vi kan hitta tecken efter sedan Kristi födelse. Frimurare som var måna om att bevara sina yrkeshemligheter var på medeltiden de enda som kunde resa ett valv. Det gällde att kunna noggrant beräkna de kyrkor, katedraler och slott som de kringresande logerna uppförde. Det som skiljde en frimurare från andra hantverkare var att dessa senare enbart fick verka i sin stad emedan frimurare fick verka över hela världen. De hade så kallade fribrev. Det är till exempel av det skälet som italienska frimurare på 1100-talet uppförde Lunds Domkyrka under mästare Donatus ledning över cirka 10 000-12 000 man. Donatus utbildade också skånska stenmästare som sedan byggde en mängd kyrkor i Skåne exempelvis Glumslövs kyrka. Frimurarna arbetade redan under tidig medeltid efter de sju vetenskaper som erfordrades för skapa de ståligaste byggnaderna i världen. Pythagoras visade bland annat att summan av kateternas kvadrater är lika med kvadraten på hypotenusan i en rätvinklig triangel. Specialfallet är en triangel med kateterna 3 respektive 4 och har då hypotenusan 5. – Vi firar den 3.e, 4:e och 5:e och Facklan är 3*4*5 år dvs. 60 år. Rätvinkligheten är dessutom den frimureriska symbolen för ett fulländat beteende mot människor och natur. Pythagoras var också den som förde in matematiken i musiken. Då byggandet av de ståtliga byggnaderna upphörde växte det spekulativa frimureriet som hade existerat vid sidan av byggandet. Det vill säga att göra goda män bättre. Fokuset ligger således på personlig utveckling med metoder som många gånger har sina rötter flera hundra år tillbaka i tiden, förklarar Bo Wikström. Svenska Frimurare Orden startade i Sverige år 1735 och i Danmark några år senare. – Forskning som bedrivs av frimurare i Landskrona har dock visat att Tycho Brahe drev en frimurareloge på Hven på 1500-talet. Det finns cirka 6 miljoner frimurare i världen och är det enda ordenssällskap som har en loge utanför vår planet, avslutar Bo Wikström.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser