Annons

Rekordlågt intresse för stadens gymnasier

Gymnasieskolan i Landskrona har det tufft. Som vi tidigare berättat var det knapp 30 procent av eleverna i årskurs 9 som till nästa läsår valde ett program i hemkommunen i förstahand.
När nu de första preliminära antagningarna är gjorda till de nationella programmen i Landskrona visar det sig att endast 59 elever har antagits. Frågan är om det någonsin varit färre.
– Nej, inte om man ser till skolorna som helhet men vi har färre program och inriktningar nu än tidigare. Vissa program har dock haft färre sökanden tidigare, det kan skifta rejält mellan programmen vissa år, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasieskolan i Landskrona.

När Landskrona Direkt för en vecka sedan tog del av de preliminära antagningsiffrorna och samtidigt kunde konstatera att det inte fanns en enda sökande elev till Restaurang- och livsmedelsprogrammet kontaktades Ulf Bergström för att vi hade en del frågor av faktakaraktär.
– Detta är tuffa frågor, sa han då och det har alltså dröjt fram tills idag innan svar kunnat ges.

Annons
 

Verksamhetschefen ber oss notera att Landskrona i år erbjuder färre program eftersom Estetprogrammet avvecklats. Därtill kan man lägga att Restaurang- och livsmedelsprogrammet nu lagts på is, åtminstone ett år framåt. Handels- och administrationsprogrammet hade endast två förstahandssökande och en mer sökte till det Industritekniska programmet. Nu var ingen av de fem behöriga, varför båda programmen fortfarande står utan antagna.
– Här räknar jag dock med att vi får fler sökande vid omvalsperioden, säger Ulf Bergström och menar att dessa programmen i dagsläget inte är hotade.

Verksamhetschefen försöker trots endast 59 antagna elever, varav 22 kommer från annan kommun, se ljust på situationen.
– Det var 144 som sökte i preliminärantagningen förra året, 196 efter omvalet, 209 kom till uppropet. Idag har vi 262 inskrivna i samma årskurs, säger han och fortsätter.
– Normalt brukar vi få tillbaka mellan 5-15 procent av eleverna från andra kommuner under första året. Det är vi glada för men det är klokt att tänka efter redan nu så man är säker på att få plats till hösten. Jag ser alla de som hoppar av sina studier i andra kommuner efter ett eller två år och då är det betydligt jobbigare att komma igen. Jag tror att fler tänker efter en extra gång nu under omvalsperioden. Landskronas gymnasieskolor har bättre betygssnitt än riket i övrigt 14,13 jämfört 13,9 i riket och vinsten av att plugga på hemmaplan blir ju ännu tydligare när sommaren går över i höst- och vinterrusk.

Frågan är då hur många platser det finns i respektive program.
Vi tar i genomsnitt in 20 elever på yrkesförberedande program och 30 på studieförberedande. Det beror på antalet klasser och hur stora studiegrupper det blir. Vi försöker normalt ta in alla förstahandssökande på de program vi beslutat att hålla öppna, säger han utan att i detalj svara på hur många platser det finns i vardera av de elva nationella programmen som fanns att söka i Landskrona.

Med denna ovisshet kring elevantal och vilka program som de facto kommer att starta i höst kan det vara befogat att undra om personal måste sägas upp?
– Den risken finns det alltid. Det beror både på om program får färre elever men även om kursutbudet förändras, till exempel att ett program byter inriktning.

Hur många elever uppskattar du kommer att påbörja sina gymnasiestudier i åk 1 i Landskrona till hösten?
– Över tvåhundra inklusive introduktionsprogram, säger han och blickar ytterligare längre fram i tiden.

– När det gäller framtiden så skall vi se över gymnasieorganisationen och programutbudet. Jag räknar med att det kommer ett politiskt uppdrag att ta fram en plan för detta. Min gissning är att vi på sikt att kommer att ha färre program än idag men med riktigt vassa profiler på de program vi har. Ett exempel är vår marinbiologiska inriktning på Naturvetenskapsprogrammet, ett annat exempel är vår splitternya skolenhet på varvsudden som kommer att bli bland det vassaste branschen kan erbjuda vad gäller kvalificerad industriteknisk utbildning.


Den splitternya skolenhet på varvsudden kommer att bli bland det vassaste branschen kan erbjuda vad gäller kvalificerad industriteknisk utbildning, utlovar verksamhetschef Ulf Bergström.

Läs mer:
70 procent söker andra gymnasium
Så här vill kommunalråden skapa en attraktiv gymnasiekommun

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser