Annons

Sjöfartssällskapet fyller hundra år

Den 20 april 1915 bildades Landskrona Sjöfartssällskap. Det var på det dåvarande Stadshotellet, som låg på Norra Långgatan, som ett 30-tal skeppsredare, sjökaptener och andra med yrken anknutna till sjöfarten bildade föreningen.
Syftet var ”att verka till sjöfartens främjande genom att söka åvägabringa en närmare anslutning emellan personer intresserade för denna näring, och att vid sina sammankomster anordna föredrag över sjöfarten hörande ämnen…”

Idag har föreningen 80 aktiva medlemmar som kommer att fira hundraårsjubilaren på Pumphuset på torsdag. Förutom middag så blir det föredrag samt underhållning av trubaduren Ewert Ljusberg.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser