Annons

Gymnasieelever fick internationellt diplom

Elever från naturvetarprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet har i dagarna fått diplom efter att ha genomgått den internationella utbildningen Young Masters Programme. Mycket av kursen har genomförts på stadsbiblioteket i Landskrona, i det rum som heter Rummet för hållbar utveckling.

Young Masters Programme är en internationell, internetbaserad utbildning om hållbar utveckling, där gymnasieelever från över 100 länder deltar. Det är bland annat Lunds Universitet som initierat denna form av så kalad crowdlearning där eleverna får lära sig om ekologi, miljöproblem och strategier för att förebygga dessa. Allt är på engelska och efter varje kapitel löser de gruppvis ett antal problem som de sedan publicerar på en nätplattform. De får också ge feedback och utvärdera andra gruppers svar.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser