Annons

En utvecklingschef ska få staden att lyfta

Igår berättade vi att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) hamnat på kollisionskurs med personalorganisationerna i stadshuset. Anledningen är den tillsättning av en utvecklingschef som Treklövern aviserat i samband med att man vill sjösätta sitt mandatperiodsprogram. Med anledning av detta finns det de i stadshuset som menar att stadsdirektör Susanne Öströms dagar är räknade. Inför morgondagens möte i kommunstyrelsen, där förhoppningsvis en del frågetecken kommer att rätas ut, har Landskrona Direkt ställt en del frågor till Torkild Strandberg.

Varför är det så viktigt att utvecklingschefen hamnar under kommunstyrelsen och inte i stadsledningskontorets organisation?
 – Det går bra för Landskrona och vi vill nu öka takten i stadens arbete så att det går ännu bättre. För att vi ska kunna göra det behövs det ett extra fokus på vårt arbete med investeringar i företag, handel och boende. Utvecklingschefen ska uteslutande arbeta med detta. Ingenting annat. Personen kommer att rapportera direkt till kommunstyrelsen just för att vi ska hålla tempo och fokus i det arbetet.

Annons
 

– Samtidigt vill jag då inte att detta ska ta fokus från stadsdirektörens uppdrag, vars uppdrag inte förändras. Hon ska lika tydligt fokusera på det som hela tiden varit hennes uppdrag. Att skapa en professionell och effektiv organisation, med professionella och kunniga medarbetare som gör det möjligt för oss att bygga en av Sveriges mest framgångsrika och expansiva kommuner.

Du har suttit med i förhandlingarna med facken, så har även tf personalchef Jonny Wedin gjort. Vem är fackens motpart, det vill säga arbetsgivaren som avvisade personalorganisationernas yrkanden, du eller Jonny?
 – Personalchefen förhandlar för arbetsgivaren, det vill säga Landskrona Stad.  Jag har varit med i diskussionerna för att tydligt kunna svara på eventuella frågor kring våra politiska mål i ”Landskrona på väg mot 2020”. Att man får hela bilden av vad vi vill åstadkomma under mandatperioden är en förutsättning för att förstå varför vi vill tillsätta en utvecklingschef.

Enligt protokollet är ni oense. Vad har du för kommentar till fackens yrkanden?
– Vi har en god och konstruktiv relation med facken. Vårt fokus är helt och hållet att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen i Landskrona. I detta arbete är det utvecklingsprogram som behandlas i kommunstyrelsen på torsdag en avgörande pusselbit. Programmets mål och syfte är åstadkomma investeringar och tillväxt i Landskrona.

Du har tidigare svarat på det, men vi upprepar frågan då Lärarförbundet nu hyser ekonomiska tvivel kring inrättandet av en utvecklingschef. Hur mycket kommer det att kosta?
– Det kommer att kosta en tjänst i Landskrona stad, och då ska man ha i åtanke att staden idag har omkring 4000 anställda.

Lärarförbundet menar att kommunen inte har råd. Har de fel?
– Vi har inte råd att låta bli. Landskrona håller på att lyfta och då måste vi satsa för att lyftet verkligen ska ta fart.

Har Jonas Esbjörnsson (oppositionsråd för S. reds anm.) fog för sina farhågor att Susanne Öström kan komma att få lämna sitt uppdrag som stadsdirektör?
–  Jag varken kommenterar eller recenserar enskilda medarbetares jobb i media.

Har du förtroende för Susanne Öström?
– Ja.

Vi har försökt nå Susanne, utan att lyckas. Hon syntes inte heller till i samband med invigningen av Mötesplats Borstahusen. Är hon i tjänst?
– Stadsdirektören är för närvarande sjukskriven.

Om, Susanne Öström på ett eller annat vis lämnar sitt jobb kommer det även då att finnas behov för såväl en utvecklingschef som en stadsdirektör?
– Det är en hypotetisk fråga som jag varken kan eller vill svara på. Vårt enda fokus är att kommunen ska ha en professionell och effektiv organisation, med professionella och kunniga medarbetare som gör det möjligt för oss att bygga en av Sveriges mest framgångsrika och expansiva kommuner. Exakt hur vi är organiserade från tid till annan är givetvis omöjligt att säga, eftersom detta måste styras av samhällets förändringar och behov.

Kommer Susanne Öström att jobba kvar som stadsdirektör när mandatperiodsprogrammet för utvecklingsfrågorna 2015-2018 träder i kraft och kommer hon att vara kvar under hela perioden?
– Som sagt, jag kommenterar inte enskilda medarbetare i media. Vårt fokus är att kommunen ska ha en professionell och effektiv organisation, med professionella och kunniga medarbetare som gör det möjligt för oss att bygga en av Sveriges mest framgångsrika och expansiva kommuner. Exakt hur vi är organiserade från tid till annan är givetvis omöjligt att säga.

Läs mer:
Torkild på kollisionskurs med facken

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser