Annons

Torkild på kollisionskurs med facken

På torsdag kommer kommunstyrelsen att ta upp det bordlagda ärendet ”Mandatperiodsprogram för utvecklingsfrågorna 2015-2018”.
En springande punkt i programmet är att Treklövern vill tillsätta en utvecklingschef direkt underställd kommunstyrelsen något som Socialdemokraterna regerat på. Inte heller stadsdirektör Susanne Öström har varit förtjust i förslaget, något hon också ska ha klargjort för Treklövern.
Nu har även fackförbunden, Kommunal, Lärarförbundet och Vision gjort klart att man inte vill se en utvecklingschef i den kommunala organisationen enligt förslaget som lagts.
– Vi skildes i oenighet efter de centrala förhandlingarna, förklarar Annette Andersson, ordförande i Kommunal.
– Ska man trots allt inrätta en tjänst som utvecklingschef så ska den ligga inom stadsledningskontorets organisation. Det handlar om insynen. Vi kan inte ha en chefstjänst där det kan spridas pengar hur som helst.

Fackförbunden yrkade även på en översyn av stadsledningskontorets organisation. Lärarförbundet ansåg vidare att det inte finns ekonomi i kommunen för att inrätta denna typ av tjänster.

Annons
 

Som tillförordnad utvecklingschef föreslås stadsutvecklingsbolagets VD, Christan Alexandersson. Landskrona stadsutvecklings AB:s styrelse har enligt uppgift redan godkänt en 30-procentig tjänstledighet.

–  Dubbelt ledarskap är aldrig till gagn för en organisation. Jag ser det som en omöjlig konstruktion, sa Susanne Öström till Landskrona Direkt för en månad sedan när förslaget första gången presenterades. Ärendet bordlades sedan i kommunstyrelsen och därefter har alltså även fackförbunden sagt ”Nej tack” till förslaget. Detta till trots går alltså Treklövern och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) nu vidare med sitt mandatperiodsprogram, något som fått oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) att tro att  stadsdirektören åter hänger löst. Den fjärde i ordningen om hans farhåga besannas.
– Jag känner mycket stor oro över vad som nu kommer att hända med stadsdirektören. Ska hon få stanna kvar eller inte? , undrar han.
– Ett dubbelt ledarskap ger en otydlighet i organisationen och ett lyckat förändringsarbete är inget ensamarbete.

Samtidig ger han fackförbunden rätt i sin kritik.
– Att förstärka den kommunala organisationen med ytterligare en toppchef riskerar att minska transparensen till information, samtidigt är det mycket underligt att man väljer att finansiera inom ramen för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och vad kommer allt detta kosta för Landskronas skattebetalare?

Även oppositionsrådet vill se en utveckling av stadsledningskontoret.
Vi har i dag en välfärd som vi vill satsa på i stället för att nya toppchefer anställs på detta viset. Därför skulle vi vilja ge i uppdrag till stadsdirektören att utveckla den omorganisationen som gjordes på stadsledningskontoret i stället för att skapa en stor oro, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Landskrona Direkt har sökt stadsdirektör Susanne Öström för en kommentar men hon har ej gått att nå.

Läs mer
:

  • MP vill se bred satsning på utveckling och tillväxt
  • Utvecklingsprogrammet i punktform
  • Stadsdirektören starkt kritisk till förslaget om en utvecklingschef
  • Treklövern vill se stora omstruktureringar
    – S frågande till utvecklingschef
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser