Annons

Varvet öppnar för nybygge åt marinen

På måndagen var Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist inbjuden till att gästa Socialdemokraternas årsmöte i Landskrona. Innan mötet passade han på att göra ett studiebesök på Oresund Heavy Industries vilka inte är främmande för att stå till förfogande när marinens farkoster ska rustas upp och göras om. Oresund Heavy Industries är ett företag på stark frammarsch. Det är idag Sveriges största reparationsvarv och framtiden ser mycket ljus ut. När Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist gästade varvet på måndagen fick han en rejäl genomgång av vad varvet kan stå till tjänst med. Försvaret har nyligen lagt en order på två ubåtar som kommer att kosta 8,2 miljarder kronor men även de farkoster som tar sig fram uppe på vattenytan kommer att behöva ses över och här kan varvet i Landskrona vara med om att konkurera. – I framtiden kommer våra boj- och bevakningsbåtar att behöva göras om och samma gäller våra korvetter. Det numerära antalet fartyg ska också ökas i framtiden, säger Peter Hultqvist till Landskrona Direkt. – Dessutom kommer signalspaningsfartyget Orion att behöva ersättas. Försvarsministern betonar dock att varken han eller försvarsdepartementet sköter upphandlingarna. – Det är Försvarets Materielverk som avgör vem som får jobben. Det är inget som vi kan påverka, säger Peter Hultqvist. – Men jag är mycket imponerad över vad jag fått se här på varvet idag. Framför allt så tilltalar det mig att man samarbetar med kommunen och andra företag och dessutom nu kommer att ha en yrkesutbildning kopplad till varvet. Magnus Malmström är försäljningschef för Oresund Drydocks vilka ingår i Oresund Heavy Industries och han hoppas att varvet ska vara med på allvar när marinens båtar ska göras om. – Det var därför som vi bjöd in Peter Hultqvist idag. Vi vill öppna för en dialog och detta är fösta steget. Det har inte byggts några fartyg på varvet sedan 2009 men Magnus Malmström stänger inte dörren för att det kan bli aktuellt att återuppta nybyggnation. – Vi vill titta på alla möjligheter och är öppna för alla förslag.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser