Annons

Spädbarns sinnen, känslor och självutveckling på museet

Vad uppfattar ett spädbarn av världen och när utvecklas de olika sinnena? Hur går kommunikationen till innan vi kan prata? De riktigt små barnen utvecklar sina förmågor till social kommunikation i samspel med andra människor i olika åldrar. Men visste ni att spädbarn riktar en alldeles särskilt intensiv och nyfiken uppmärksamhet till andra spädbarn?
Dessa och andra funderingar ska Anna Malmquist Saracino, socionom och psykoterapeut som forskat mycket kring spädbarn berätta om på museet på söndag. Föredraget heter ”Spädbarns sinnen, känslor och självutveckling” och börjar klockan 14.00.
Det arrangeras med anledning av museets nya lekutställning, Trädgårdslandet, som vänder sig till barn 0-5 år och deras familjer.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser