Annons

Bygget på Jönsaplan kan stå klart 2017

Planerna för Jönsaplan börjar ta form. Idag presenterade kommunens styrande treklöver, tillsammans med Paulssons Fastigheter, ritningar och planer för kvarteret och förhoppningarna är att där står en fastighet som innehåller bostäder och en som inhyser ett hotell 2017. Båda fastigheterna kommer att byggas i fyra våningar plus en indragen femte våning.

Om allt går som Paulssons Fastigheters VD Peter Billquist vill så sätts spaden i Jönsaplan-marken redan till hösten. Då ska en större del av de 40 bostadsrättslägenheterna i ett av L-husen vara sålda.
– Det är vår förhoppning. Och i den andra byggnaden som kommer att ligga framför stadshuset och Sofia Albertina kommer det att finnas ett hotell med ett spa på den indragna femte våningen med utsikt över Nyhamn mot Öresund, säger Peter Billquist och ler.

Annons
 

Hotellet som kommer att drivas och ägas av Hotel Öresund kommer att ha 125-130 rum och i bottenvåningen kommer en restaurang att byggas.
– Det kommer även att finnas kommersiella lokaler i bottenvåningen på bostadsdelen. Tanken är att hela området ska vara till för alla Landskronabor, inte bara dom som bor där, säger Peter Billquist.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är glad att det börjar hända saker på Jönsaplan.
– Det tidigare avtalet med Byggföretaget JM rann ut i sanden men nu är vi äntligen framme. Vi pratar om att det ska byggas på stadens kanske bästa tomt, säger han.

Klart är att den före detta färjeterminalen, ritad av arkitekten Aina Berggren, kommer att rivas.
– Det är helt enkelt för dyrt att flytta den någonstans. Vi har räknat på det och kommit fram till att en flytt skulle kosta cirka 18 miljoner kronor, säger Tommy Palm, tillförordnad mark- och exploateringschef.

Beträffande Malvan så är arbetet igång med att hitta nya lokaler för dessa och enligt Johan Nilsson, tillförordnad chef för stadsbyggnadsförvaltnignen så kommer allt att vara klart när det är dags att riva den före detta Venterminalen.

Vad som kommer att hända med nuvarande Hotel Öresund ett par kvarter bort är inte klart.
– Just nu håller arkitekter på att titta såväl på hotellet och även på den platta byggnaden på vår parkeringsplats. Jag gissar att där kommer att finnas såväl lägenheter som äldreboende och kontor men inget är klart på långa vägar. Det enda som är säkert är att vi kommer att sälja fastigheterna för att finansiera det nya hotellet på Jönsaplan, säger Göran Andersson, ägare av Hotel Öresund.

Paulssons Fastigheter har betalt 21,4 miljoner kronor för marken som allt ska byggas på. Kommunen kommer dock att bekosta renoveringen av samtliga kajer. Sammanlagt kommer allt att kosta runt 350 miljoner kronor och ta cirka 1,5 år att färdigställa från den dag spaden sätts i marken.
Innan dess ska först och främst en planändring till eftersom det ska byggas ett hotell och sedan är det dags för detaljplanerna att lämnas in för behandling i såväl kommunstyrelsen som i kommunfullmäktige.

Peter Billquist gissar att de kan börja arbetet redan till hösten och Torkild Strandberg hoppas att han har rätt.
– Jag har fått signalerna att vi har majoritet för detta och jag tror inte att någon vill stoppa detta egentligen. Detta är något som kommer att vara bra för hela staden, avslutar Torkild Strandberg.


Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP), tf stadsbyggnadschef Johan Nilsson, kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP), kommunalråd Birgitta Persson (M), Paulsson Fastigheters VD Peter Billquist samt Tommy Palm, tf mark- och exploateringschef presenterade hur Jönsaplan är tänkt att se ut.


Den före detta färjeterminalen som är ritad av arkitekt Aina Berggren, kommer att rivas då den är för dyr att flyttas.


Jönsaplan är snart ett minne blott.


Även Ventrafikens gamla lokaler kommer att rivas. Var Malvan ska ta vägen är inte klart men stadsbyggnadsförvaltningens tf chef Johan Nilsson lovar att de kommer att ha nya lokaler när de gamla ska rivas.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser