Annons

Björn Falk fortsätter som ordförande i Ventrafiken

Den moderata kommunfullmäktigegruppen utsåg den gångna veckan partiets kandidater till stadens kommunala bolagsstyrelser för perioden fram till nästa val. Här noteras bland annat att Björn Falk fortsätter som ordförande i Ventrafiken.

Vid den moderata kommunfullmäktigegruppens möte fattades beslut om partiets företrädare i Landskronas kommunala bolagsstyrelser. Ledamöter och ersättare kommer formellt att väljas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars.

Annons
 

Björn Falk föreslås fortsätta som styrelseordförande i Ventrafiken,. Det samma gäller Björn Persson, styrelseordförande i Landskrona Energi och Landskrona Kraft, samt Peder Weibull, styrelseordförande i Invest in Landskrona och Utvecklingsstiftelsen.

I Landskronahems styrelse föreslås den nygamle ledamoten Jan Nimmermark ta plats och på ersättarposterna i LSR och Landskrona Hamn föreslås Hans Raita respektive Peder Alberoth.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser