Annons

Diakoner kräver ändrad ockerlagstiftning

Diakonerna i Svenska kyrkan ser med stor oro på den situation som de överskuldsatta har i dagens Sverige. Det nuvarande finansiella systemet gör att det är alltför lätt att hamna i skuld och alltför svårt att ta sig ur. Nu startar diakonerna en namninsamling som kräver konkret handling och inte fler utredningar från riksdag och regering.

Fyra diakoner från Landskrona, Lund och Malmö vill väcka opinion mot de höga räntor och avgifter som företag och inkassobolag tar ut och som drabbar fattiga, gamla och sjuka människor på vad man anser ett helt orimligt sätt.
– I vårt arbete träffar vi dagligen människor som hamnat i stora ekonomiska svårigheter, berättar Cheryl French och Elinn Leo, diakoner i Landskrona församling.
– Det är helt vanliga människor som fått ekonomiska problem på grund av skilsmässa, arbetslöshet, begynnande demens och sjukdom. Sådant som kan drabba oss alla.

Annons
 

Människor som hamnat i djupa ekonomiska svårigheter har oftast tömt ut sina möjligheter att räta upp sin ekonomi när de väl söker hjälp hos kyrkans diakoner.
– Människor i ekonomiska svårigheter har inga marginaler, de pengar som kommer in i form av barnbidrag, försäkringskassan, pension eller genom försörjningsstöd är  ”intecknade” redan i början av månaden. Det kan till exempel vara en ensamstående mamma som drabbats av djup depression och som glömmer att betala en elräkning på 500 kr eller som inte kan betala i tid för att utbetalning av sjukpenning dröjer.  Efter bara några månader med påminnelseavgifter och inkassoavgifter kan räkningen ha dubblerats till 1000 kr. De flesta som vi träffar lever inte ”lyxliv” utan har hamnat i skuld på grund av en redan utsatt livssituation, som till exempel sjukdom eller arbetslöshet.

Enligt en statlig utredning, SOU 2013:78 från 2013 uppgavs att drygt 161 000 barn i Sverige lever i familjer där minst en förälder har ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag men som ännu inte hamnat hos Kronofogden. Föräldrarna har då oftast inte råd att betala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter.
Det går snabbt att hamna i skuld på grund av inkassoavgifter, påminnelseavgifter och höga räntor. Överskuldsättning är ett samhällsproblem och vi ser med egna ögon det lidande det orsakar. Vi uppmanar våra lagstiftare och beslutsfattare att snabbt vidta åtgärder för att förebygga detta, samt hjälpa dem som redan hamnat i skuldfällan, avslutar diakonerna.

Förslag på åtgärder
Diakonerna kommer även med konkreta förslag till riksdag och regering på åtgärder som kan förändra överskuldsattas situation i en positiv riktning.
• Slutlig preskription för skulder som är 15 år eller äldre hos Kronofogdemyndigheten, här skulle vi gärna se en ännu kortare preskriptionstid.
• Förstärkt budget- och skuldrådgivning
• Ändrad ockerlagstiftning
• Förstärkta tillsynsresurser till Konsumentverket
• Utveckla den offentliga statistiken och forskningen om hushållens skuldsättning

Därutöver anser man att statligt finansierade saneringslån ska införas, vilka bör kunna finansieras genom ränteintäkter på lånen.

Läs hela uppropet samt skriv på detsamma på:
http://www.svenskakyrkan.se/landskrona/oro-bland-diakonerna

Förutom på nätet finns det  namnlistor på församlingsexpeditionen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser