Annons

Ventrafiken i fortsatt kommunal drift

På torsdagen beslöt en enig kommunstyrelse att Ventrafiken ska fortsätta att drivas i kommunens regi, det vill säga genom kommunägda bolaget Ventrafiken.
– Vi tror helt enkelt inte att någon entreprenör kommer att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredsställande vis och samtidigt göra en bra affär. Dessutom har styrelsen i Ventrafiken tillsammans med den nya organisationen genomfört en herculisk uppgift och lyckats få rätsida på ekonomin och därför tog vi beslutet om att fortsätta själv, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Att försöka få staten att ta över väghållaransvaret har små utsikter att lyckas.
– Det är en invecklad process som ser svår ut att vinna, säger Torkild Strandberg.
Han kan inte heller säga vem som ska fastställa biljettpriserna.
– Det är också något som inte är klart. Jag kan inte förstå varför inte Länsstyrelsen vill fastslå den av kommunfullmätige antagna prislistan. Det får stå för dom, säger han och skakar uppgivet på huvudet.
– Vad som händer om man staplar hypoteser på varandra kan jag inte svara på, säger han vidare och syftar på om kommunen eventuellt kan komma att bli återbetalningsskyldiga för mellanskillnaden på biljettpriserna sedan 1996.

Annons
 

Beslutet innebär också att MS Uraniborg säljs till Ventrafiken. Kostnaden för färjan kommer att fastställas på överlåtelsedagen. Det bokförda värdet var drygt 57 miljoner kronor vid senaste årsskiftet.

Förra året gick Ventrafiken med fem miljoner kronor i förlust men målet är att 2015 ska bli ett nollsummespel.
– Förlusten på fem miljoner var budgeterad från start så det var ingen överraskning. Vi siktar dock på att ha en budget i balans till nästa årsskifte, säger Mikael Fahlcrantz (MP), ledamot i såväl Ventrafikens styrelse som i kommunstyrelsen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser