Annons

Stiftelse ska hjälpa staden skapa en mer likvärdig skola

Landskrona inleder samarbete med den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Teach for Sweden (TFS) för att höja studieresultaten ytterligare.

Teach for Sweden rekryterar utexaminerade och yrkesverksamma ledartalanger från andra akademiska profiler än läraryrket som ska arbeta som lärare i skolor med tuffa utmaningar under minst två år. Under tiden får kandidaterna en unik ledarskapsutbildning, en lärarexamen (utöver sin grundutbildning) och, inte minst, en värdefull erfarenhet.

Annons
 

I Landskrona kan det bli aktuellt med fyra kandidater i framför allt matematik och naturvetenskap. Även moderna språk kan bli aktuellt.

Kandidaterna från TFS kan bli aktuella för tjänstgöring på Seminarieskolan 7-9 och Västervångskolan. I och med avtalet ansvarar kommunen för att anställda kandidater har en tjänst inom kommunen under programmets två år och att kommunen står för 20 procent av lönen.
– Nu får vi en större möjlighet att rekrytera ämneskompetenta medarbetare inom svårrekryterande områden, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Detta kommer att gynna våra elever.
– Teach for Sweden är en lyckad och viktig verksamhet som lyfter läraryrket. Jag är stolt över samarbetet och ser det som ett viktigt steg för att kunna erbjuda landskronaeleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan, avslutar Lisa Flinth (FP) ordförande i Landskrona stads utbildningsnämnd.

Teach for Sweden (TFS) arbetar för att alla barn i Sverige, oavsett socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist, ska ha rätt att nå målen i skolan för att kunna välja sin egen framtid. TFS erbjuder ett tvåårigt ledarskapsprogram där man som kandidat arbetar på en skola. Genom samarbete med kommuner och skolor kan TFS hjälpa fler barn och unga att tillgodogöra sig en likvärdig utbildning.

Läs mer om Teach for Sweden på: www.teachforsweden.se

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser