Annons

Tilltagande oro om Landskronahems framtid

Just nu märker Landskronahem av en tilltagande oro bland medarbetare och hyresgäster för de förändringar det allmännyttiga bostadsbolaget står inför. Det säger bolagets VD Helena Fremle till Landskrona Direkt idag. Oron delas av stadens opposition.

I veckan aviserade Treklövern att nya ägardirektiv ska tas fram för Landskronahem enligt ett förslag som kommunstyrelsen ska behandla nästa torsdag. Vad de nya ägardirektiven kommer att innebära är oklart.  Ingen dialog ska ha förekommit mellan Treklövern och Landskronahems styrelse, ledning eller den socialdemokratiska oppositionen.
– Vid måndagens styrelsemöte med Landskornahem blev vi informerade av Torkild Strandberg (FP) om att nya ägardirektiv ska tas fram, men utan egentliga svar på varför. Det är klart man misstänker att det finns en dold agenda om att sälja ut delar av bostadsbolaget, säger Landskronahems vice ordförande Niklas Karlsson (S).

Annons
 

Även för bolagets VD Helena Fremle kommer beskedet om nya ägardirektiv som en blixt från klar himmel.
– Jag har inte blivit tillfrågad innan.

Det är inte mer än drygt två år sedan nya ägardirektiv för Landskronahem presenterades. På frågan om vad Helena Fremle tror att anledningen är till att dessa ska ses över igen, svarar hon:
– Detta är en fråga som du bör ställa till Torkild Strandberg, Birgitta Persson och Mikael Fahlcrantz, säger hon och fortsätter.
– Ägardirektivet ändrades utifrån den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag av stadens tjänstemän och Hyresgästföreningen i samråd med samtliga kommunalråd. Detta ägardirektiv är omfattande. Senast i fjol gjordes en revidering av ägardirektiv och bolagsordning utifrån kommunallagens nya bestämmelser angående ägarens uppsiktplikt, det vill säga ägarens plikt att kontrollera hur bolaget uppfyller sina mål. Det fanns inga indikationer eller önskemål på att vi behövde ändra något då, poängterar hon.

I mandatperiodsprogrammet från Treklövern står att läsa:
”Därtill ska stadens egen resurs på fastighetsmarknaden, AB Landskronahem, ges en roll och uppgift som står i samklang med dagens problemsituation. Obalans på bostadsmarknaden, eftersatt underhåll, brist på investeringskapital och låg kapitalavkastning är problem som måste lösas och  där den framtida hanteringen av AB Landskronahem har en avgörande betydelse.”

– Vi fick möjlighet att fråga Torkild Strandberg vad syftet är med att ta fram nya ägardirektiv, men i vanlig ordning kunde han inte ge några raka svar. Kanske är det så enkelt för att det är någon annan som skrivit fram förslaget, säger Niklas Karlsson och spekulerar kring anledningen.
– Det är klart att man blir orolig över att det finns en dold agenda om att sälja ut Landskronahem för att använda vinsterna för att riva fastigheter i andra delar av stan. Varför skulle man annars smyga fram ärendet och dessutom föreslå helt nya direktiv trots att Landskronahem fick helt nya sådana för bara lite mer än två år sedan, funderar Niklas Karlsson.

Helana Fremle vill inte spekulera i om det finns fog för Niklas Karlssons oro.
– Om det finns sådana tankar så bör det finnas en saklig grund för rivning, om det inte gör det, så är det inte förenligt med aktuell lagstiftning. Vidare påverkar det bolagets resultat negativt.

Har du fått några direktiv att se över Landskronahems bestånd och ta fram förslag på områden som kan tänkas säljas?
–  Nej.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är tillika ordförande i Landskronahem men har för avsikt att inte fortsätta på posten efter nästa bolagsstämma.
–  Folkpartiet utser sina representanter till bolagsstyrelsen i slutet av månaden, och jag kandiderar inte för omval, säger han och när Landskrona Direkt konfronterar honom med  rykten om att Kenneth Håkansson, tidigare VD för HSB Landskrona samt stadsbyggnadsnämndens opolitiske ordförande Börje Andersson florerar som hans ersättare, säger han;
– Det avgör Folkpartiets medlemmar. Vår valberedning arbetar med detta nu.

Vad är det i ägardirektiven ni vill ändra?
– Bostadsmarknaden i Landskrona ändras, bland annat genom Stadsutvecklingsbolagets tillkomst. Ägardirektiv måste alltid ta sin utgångspunkt i den situation som gäller NU. Det är dags att se över vad ägaren, Landskrona Stad, vill och förväntar sig av sitt bolag.

Idag har Landskronahem cirka 4000 lägenheter vilket i sig motsvarar drygt hälften av hyresmarknaden i stan. Snacket går i områdena. Kan du lugna hyresgästerna om att det inte kommer att ske en utförsäljning?
– Frågan om hur stort bolaget ska vara avgörs av ägaren och bolaget. Landskronahems storlek är inte given åt något håll, det vill säga om antalet lägenheter ska öka, minska eller vara statiskt, utan avgörs från tid till annan.

Bör någon hyresgäst oroa sig?
– Nej. Ägarens, Landskrona Stads, uppfattning är att alla ska ha ett tryggt boende av hög kvalitet. Detta arbetar vi intensivt med, genom Landskronahem, Landskrona Stadsutveckling och genom den kommunala organisationen, säger Torkild Strandberg utan att lova att beståndet kommer att förbli orört.

Frågan ställs på sin spets. Finns det någon framtid för Landskronahem?
– Detta är en ägarfråga… men självklart hoppas jag att bolaget har en framtid, säger Helena Fremle och utvecklar sina tankar.
– Landskronahem är ett mycket bra bolag med stabil ekonomi och duktiga och engagerade medarbetare, som drivs av att bidra till både bolagets och stadens utveckling.

–  Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår service till hyresgäster och kunder.  Goda resultat på Nöjdkundmätningar, har gett oss en bekräftelse på att våra ansträngningar burit frukt, säger hon och avslutar med att ge en nulägesbeskrivning.
– Just nu handlar det mest om att hantera och bemöta en tilltagande oro ifrån medarbetare och hyresgäster.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser