Annons

MP vill se bred satsning på utveckling och tillväxt

– Nu adderar vi de avgörande miljö- och klimatfrågorna till de strategiska utvecklingsfrågorna, sa kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP), i samband med att Treklövern introducerade ett av mandatperiodens tyngsta program – Treklöverns mandatperiodsprogram för utvecklingsfrågor – Landskrona på väg mot 2020.

– Ja, så är det onekligen. Detta är en uppföljning av Landskronas Vägval som syftar till utveckling och tillväxt i Landskrona, säger han och gör klart att Miljöpartiet som Treklöverns minsta parti mest haft inflyttande på miljöfrågorna i programförklaringen.
– Vi har haft flera möten kring programmet sedan valresultatet stod klart. Vi delar utvecklingstanken men det är klart att det är miljö- och klimataspekterna som vi drivit.

Annons
 

Mikael Fahlcrantz  hänvisar flera gånger till att han inte vill föregripa det utredningsarbete som ska kartlägga framtidens klimatproblem för Landskrona och som ska utmynna i en konkret handlingsplan. 
– Det är proffs som måste få titta på detta men min högst personliga åsikt är att havsnivåhöjningen är det enskilt största problemet.

Ändå bygger vi där vi bygger?
– Havet är en tillgång och ett bekymmer. Som tur är finns det tekniska lösningar på alla bekymmer. Tittar vi på Strandbyn så kommer den att klara sig under tiden husen ska leva. Jag tror man säger att 80 år är den ekonomiska avskrivningstiden för ett hus och där är så pass högt att det klarar sig, säger han och samtalet kommer in på den struktur- och klimatfond som ska inrättas.
– Resurser ska inte behöva tas ur den allmänna medlena, säger han utan att närmare precisera hur mycket pengar som ska finnas i fonden och hur dessa ska inhämtas.
– Det får utredningen utvisa.

Klart är dock att de medel som tillföras fonden uteslutande ska användas för att  förbättra stadens infrastruktur och för investeringar i nödvändiga och önskvärda  klimatåtgärder. 
– Exempelvis då tekniska lösningar och hinder mot översvämningar vid havsnivåhöjningar men även vid problem med förhöjt dagvatten. Det ska även kunna användas för att göra fler detaljplaner, säger Mikael Fahlcrantz.

Sedan programmet blev mer allmänt känt i måndags finns det de som påstår att likheterna med La-90 projektet i slutet av 1980-talet är påtagliga och att det istället för en M. FP, MP-stämpel bär ett mer ”opolitiskt signum”.
– Det får stå för dem som påstår det. Vi har haft flera möten i olika grupper som diskuterat fram programmet. Sen är det klart att Börje Andersson i egenskap av stadsbyggnadsnämndens ordförande haft synpunkter.

Frågan är då vad hela kalaset kommer att kosta?
–  Tanken är inte att det ska kosta något utan att det ska ge landskronaborna livskvalitet istället.

Det handlar om Landskronas framtid och utveckling. Varför har ni inte bjudit in samtliga partier till dessa diskussioner. Är det inte viktigt med konsensus i så pass angelägna frågor? Har ni inget förtroende för S, V och SD?
– Det här har varit en förhandling mellan Treklöverns parter utifrån våra olika valprogram. Landskrona på väg mot 2020 har varit tillgängligt sedan i december och det är klart att vi nu inväntar synpunkter och åsikter på det.

Finns det möjligen en fnurra på tråden mellan er och stadsdirektören, näringslivschefen och/eller mark- och exploateringschefen?
– Nej, det tycker jag inte. Vi ser tjänsterna och bolagen som tillkommer som en förstärkning åt den kommunala organisationen. Dessa får en bredare roll och kan ta en diskussion med privata aktörer på ett annat sätt, säger Mikael Fahlcrantz och bekräftar samtidigt att det ska anställas en VD för det tänkta exploateringsbolaget men att denna inte kommer att hamna i intressekonflikt med stadens mark- och exploateringsavdelning.
– Bolaget kan arbeta offensivare och intensivare för att främja tillväxten i staden, säger miljöpartisten.

Hur resonerar du kring ett koncernbolag?
– Det handlar om att samla alla våra helägda kommunala bolag under ett tak. Nu kanske man inte kan göra några samordningsvinster mellan Landskronahem och  Ventrafiken men definitivt mellan Landskronahem och Energibolaget, avslutar Mikael Fahlcrantz.

Läs mer:

  • Utvecklingsprogrammet i punktform
  • Stadsdirektören starkt kritisk till förslaget om en utvecklingschef
  • Treklövern vill se stora omstruktureringar
    – S frågande till utvecklingschef
Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser