Annons

Treklövern vill se stora omstruktureringar – S frågande till utvecklingschef

Landskronas styrande treklöver vill se stora förändringar i hur staden och delar av dess bolag är organiserade. Dessutom vill de anställa en ny utvecklingschef samt skapa två nya bolag. Socialdemokraterna vill dock ge den nuvarande organisationen arbetsro.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade idag en diger föredragningslista att ta ställning till. En del dribblande tycks också ha föregått mötet då dagordningen ändrats ett par gånger och som sista punkt i den sista versionen stod att läsa:  ”Mandatperiodsprogram för utvecklingsfrågor 2015-2018; Landskrona på väg mot 2020 – utveckling, hållbarhet och tillväxt”.
 
Vid måndagens KSAU presenterade den styrande Treklövern ett utvecklingsprogram för mandatperioden som bland annat innebär att man vill anställa en utvecklingschef som ska vara direkt underställd kommunstyrelsen. Som tillförordnad på posten föreslås utvecklingsbolagets VD Christan Alexandersson.

Annons
 

– Vi  omorganiserade  stadsledningskontoret under 2014 och vad är då syftet med att dra i gång en ny omorganisation utan att först ha utvärderat den förra? Här vill jag gärna veta vad är det som inte fungerar?, frågar sig kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).

I förslaget ingår även att Torkild Strandberg, så som varande kommunstyrelsens ordförande, ensam ska upprätta uppdragsbeskrivningen för utvecklingschefen.
Oppositionsrådet som hållits utanför hela processen ställer sig flera frågor kring förfarandet. 
Vi har redan en stadsdirektör anställd för att jobba med just dessa frågor, vad skall vi då med ytterligare en chef till? Dessutom, i en demokrati bör det vara en uppgift för kommunstyrelsen att upprätta uppdragsbeskrivningen och jag frågar mig varför så inte är fallet här, påpekar Jonas Esbjörnsson.

– Dessutom har vi har precis anställt en näringslivschef. Trampar inte dessa varandra på tårna? De kommer ju inte ens att ha samma chef. Kommer rent av stadsdirektören att vara underställd den nya utvecklingschefen?, undrar Jonas Esbjörnsson.

Utvecklingschefen ska också utreda och ge förslag på Landskronahems framtida roll samt komma med förslag till nya ägardirektiv  för det kommunala bostadsbolaget.

Nu är det inte bara en ny utvecklingschef som det sjusidiga dokumentet handlar om. Med Landskrona stadsutvecklingsbolag som förebild föreslås även att ett exploateringsbolag bildas. Syfte är att få marknadens aktörer att öka sina investeringar i Landskrona.

Dessutom ska fyra framtidsutredningar omgående påbörjas.
Varav en innebär att ett koncernbolag bildas i vilket samtliga kommunala bolag ska ingå.
 – Vad är det som man inte är nöjd med? Åtta år av misslyckad politik skall tydligen bortförklaras med att det är fel på organisationen. För vilken gång i ordningen vet jag inte, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som sammanträder den 12 mars.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser