Annons

Stor enighet kring en ny musikscen

Vid gårdagens kommunfullmäktige var S, V och SD tämligen överens om svaret ”att anse motionen besvarad” som något som kan upplevas som kränkande. Inte desto mindre får nog S-motionärerna Jonas Karlsson och Roger Lindskog ställa in sig på samma svar när deras motion ”Utveckla kulturen och musikscenen” valsat genom tjänstemännens kvarnar.

Som en av gårdagens sista punkter på dagordningen stod inkomna motioner och en av dessa var undertecknad Jonas Karlsson (S)  och Roger Lindskog (S).

Annons
 

Som en repris på kulturnämndens första möte för mandatperioden nämns i motionen att ”Helsingborg har sitt Tivoli, Lund har sitt Mejeriet och Malmö har sitt KB, kulturscener där både amatörer och professionella får chans att visa upp sig. ”

Motionärerna vill ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda lokalbehovet för en egen Kultur- och musikscen. En scen som den kommunala musikskolan ska få möjlighet att nyttja samt även lokala band och artister.
 – Jag är lite konfunderad över denna motion, säger kulturnämndens ordförande Csaba B Perlenberg (-).
– Det handlar om en fråga som en enig kulturnämnd redan föreslår och behandlat.

Det var på sittande möte i förra veckan som Csaba B Perlenberg föreslog att en referensgrupp av sakkunniga skulle tillsättas för att undersöka förutsättningarna för en ny musikscen i Landskrona. Med på mötet var motionären Roger Lindskog som tillsammans med övriga ledamöter enigt beslutade att så skulle ske.
– Det kan bli ett långt år i kulturnämnden om det i fullmäktige ska motioneras om, och upprepa saker, som vi redan tagit eniga beslut kring, avslutar Csaba B Perlenberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser