Annons

Klart med rivning av Gullstrandskolan

Omfattande mögelskador tvingade bland annat gymnasiesärskolan att som bland de sista hyresgästerna på förre detta Gullstrandskolan att flytta inför läsåret 2013/2014. Igår beslutade stadens politiker att hela rasket ska rivas.
– Den plats som vi en gång byggde en gymnasieskola på var illa tänkt, inledde kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) sitt anförande och ansåg att placeringen främst var det som var felaktigt.

Även den ansiktslyftning som genomfördes i samband med skolans 30-årsjubilum 2001 fick sig en släng av sleven.
– Jag tror att det rörde sig om 100-120 miljoner kronor. En ofattbar summa med facit i hand och en ofattbar siffra för en del av oss redan då, sa Torkild Strandberg.

Annons
 

Att idag återställa fastigheten i ett brukbart skick ansåg Torkild Strandberg vidare vore oförsvarligt med tanke på kostnaderna som då skulle krävas.
– En rivning är ett långt mer ekonomiskt alternativ än att renovera. Det vore djupt felaktigt att lägga massor av miljoner i den och då vet vi inte ens vad skolan skulle användas till.

Den tudelade oppositionen (S/V vs. SD) tvistade stundom om vem som var Treklöverns motståndare men i denna fråga var det glasklart att det var S och V som var emot kommunstyrelsens förslag till rivning av den mögeldrabbade skolan.
– Vi kan bara beklaga att man nu slösar bort 75 miljoner kronor av landskronabornas skattepengar, ansåg Jonas Esbjörnsson och menade att man för pengarna endast får antingen en åker eller ett bombhål.
Några andra tankar finns inte, menade han och beklagade att Norrestad avlövats på mycket av den offentliga servicen.
– Vi hade gärna sett ett utbildnings- och arbetsmarknadscentrum i byggnaden, sa han och menade att det fanns delar av fastigheten där detta vore möjligt.

Startskottet på en lång debatt hade gått och talarlistan fylldes.
Ohederlig retorik, ansåg Stefan Olsson (SD) om Jonas Esbjörnsson ekonomiska redovisning. 

Ett sätt att bygga som fungerade i gamla Östtyskland, ansåg Daniel Engström (SD) och yrkade på rivning.

Svartmögel får man i en vanlig villafastighet också om man inte sköter ventilationen, sa Lars Svensson (S) och menade att sådant ”åtgärdar man” samtidigt som han hyste en oro för att Treklövern hade en agenda för att ”avveckla Norrestad”.

Lars Wallsten (S) som är en av en handfull politiker i fullmäktige som varit med på ”hela resan” som han själv uttryckte det.
– I efterhand kan vi nu se att det inte var ett bra beslut att lägga gymnasieskolan där den hamnade, sa han och gav en förklaring som sträckte sig tillbaka till varvets glansdagar då staden skulle växa norrut och skolan därmed hade fått en centralare placering.

– Ni som tycker att den här fastigheten ska rivas har ingen idé vad man ska göra i denna stadsdelen som en tjänsteman dessutom flera gånger beskriver som oattraktiv.  Ni har ingen plan, poängterade Henning Süssner Rubin (V) och efterlyste diskussion kring innehållet och utvecklingen av området.
– Har ni frågat någon som bor i Norrestad? Man kunde bemödat sig att hitta alternativ och möjligen därefter förkastat dessa.

– Det finns inget intresse att bedriva verksamhet i det här området, konstaterade Lisa Flinth (FP) i sitt tal efter att ha exemplifierat hur flera verksamheter ”självmant flyttat där ifrån”.

28 anförande senare var man klara att gå till beslut och föga överraskande slutade omröstningen 31-20 där S och V lovade inkomma med skriftliga reservationer.

Rivningen är kostnadsberäknad till 20 miljoner kronor, därtill kommer en avskrivning på fastigheten beräknade värde på 54 miljoner kronor.


Allt utom idrottshallen rivs och en stor grönyta blir ännu större.
Arkivfoto: Poul W Lorenzen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser