Annons

Välkomna till Landskrona!

90 procent av tillfrågade landskronabor rekommenderar andra att flytta till Landskrona, det visar SKI Kommunindex för 2015. Det är en ökning med nio procentenheter från 2014.

SKI Kommunindex undersöker upplevelsen av den kommunala servicen och i vilken grad invånare rekommenderar andra att flytta till sin kommun. 90 procent av de tillfrågade rekommenderar andra att flytta till Landskrona.
– Det är glädjande att så många rekommenderar Landskrona som boendekommun. Vi arbetar med att ännu fler ska flytta hit och byggandet av nya bostäder är på gång eller är i uppstartsfasen. Vi arbetar också mycket med att göra den befintliga bebyggelsen mer attraktiv. Jag tror också att utvecklingen i våra skolor och de ökande betygen gör att invånarna rekommenderar vår stad, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Annons
 

Den kommunala servicen betygssätts på en skala mellan 0-100. Där sätter de tillfrågade kommuninvånarna i staden betyget 67,6 (64,9 2014) på Landskrona, där 75 är ett mycket bra betyg och under 60 ses som ett lågt betyg.
– Vi arbetar ständigt med att våra medborgare ska bli ännu mer nöjda med den service vi ger i staden. Vi arbetar mycket med bemötande i organisationen, det kan vara allt från bemötandet av medborgare som ringer oss, till bemötandet i vår myndighetsutövning gentemot företag. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men vi har mer att jobba med, säger Susanne Öström.

Information om undersökningen
Målpopulationen i undersökningen är kommuninvånare mellan 18 och 85 år som är bosatta i Sverige. Som urvalsram har registret PAR Konsument, en databas med samtliga registrerade telefonabonnenter i Sverige använts. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och har pågått under perioden augusti-november 2014. Totalt har 23 800 intervjuer genomförts. I två av tre kommuner rekommenderar minst 90 % av de tillfrågade andra att flytta till deras kommun. De mest rekommenderade kommunerna är, i fallande ordning, Tyresö, Svedala, Tranås och Danderyd.

Källa: SKI Kommunindex 2015


Nu hoppas kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg på inflyttning utifrån inte minst till Norra Borstahusen när den stadsdelen nu byggs ut.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser