Annons

Fyra nya i SD-styret

Sverigedemokraterna Landskrona höll i helgen ett välbesökt årsmöte. Valberedningens förslag till omorganisation och därmed också förändring av styrelsens sammansättning mottogs väl och fastställdes av ett enigt årsmöte lett av mötesordförande Ted Ekeroth.

Omorganisationen innebär tydligare ansvarsområden mellan styrelse och fullmäktigegrupp, där styrelsen nu kommer att fokusera på att bygga organisationen stark för att kunna möta den tillströmning av medlemmar som sker.

Annons
 

Stefan Olsson valdes enhälligt som ordförande ytterligare 1 år. Stefan Olsson som varit ordförande i 8 år aviserade på mötet att han kommer att avgå vid nästa årsmöte.
– Det är dags att låta någon annan axla det ansvaret och tiden är mogen nu, säger han som alltså inte tänker jubilerar med tio år på posten.
– Partiet har växt otroligt mycket och många nya aktiva har tillkommit, därför känns det rätt i tiden att också ge dem förtroende att leda partiet framöver. Jag kommer under innevarande år att släppa över ansvaret allt mer till vår nyvalda vice ordförande Christer Persson men kommer naturligtvis att fungera som ett bollplank.

Valberedningens förslag till styrelse för 2015 innehöll fyra nya namn bland de nio i den nyvalda styrelsen.
– Det signalerar en tydlig satsning på nytänk och framåtanda, menar Stefan Olsson.

Styrelsen 2015 består förutom Stefan Olsson och Christer Persson av Kristina Drwiega Magnusson, Ulf Karlsson, Birgitta Kullvén, Katarina Elsässer, Peter Johnsson, Daniel Engström och Erik Andersson.

Annons
Annonser






















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser