Annons

Ny skola och handel i Norra Borstahusen

Igår antog stadsbyggnadsnämnden i full enighet den tredje detaljplanen som rör utvecklingen av Norra Borstahusen. Syftet denna gången är att pröva lämpligheten att uppföra en ny skola och idrottshall intill Ulkavallen, samt en livsmedelsbutik (i Coops regi) intill Hälsingborgsvägen i den östra delen av planområdet. – Politikerna var eniga och inte ens Länsstyrelsen hade något att anmärka på. ”Inga synpunkter” var deras svar. Det skulle vi nästa printa ut och sätta upp här, säger Tf stadsbyggnadschef Johan Nilsson och måttar med armarna mot en tom vägg i konferensrummet där han möter pressen för att berätta om de senaste Borstahusplanerna. – De synpunkter som finns är från en del boende på Drottningen som inte vill ha en skola framför sina hus, förklarar Johan Nilsson som nu kan räkna med ett betydligt enklare förfarande än när det två första detaljplanerna skulle upp till beslut i kommunfullmäktige. – Vi räknar med att denna kommer på KF:s bord i mars, säger han. I planen ingår också två nya vägförbindelser, norr och väster ut från Löpargatan, mot Erikstorpsvägen respektive Hälsingborgsvägen. Dessutom sker en justering av ett mindre område från parkmark till mark för bostäder. På det koloniområde som tidigare huserat kaninavelsföreningens och brevduveföreningens stugor återfinns nu bara några stycken. – En dryg handfull stugor med brevduvor kommer att finnas kvar på området och dessa kommer att omgrupperas något men exakt hur detta kommer att gestalta sig kan jag inte svara på idag, säger Johan Nilsson. Snart första byggloven inlämnade Närmst på tur i Norra Borstahusen står nu att få spaden i jorden för de första husen på Strandbyn, det vill säga gamla campingen. – Här är de första byggloven på väg in, säger Johan Nilsson och visar en skiss över var de olika byggherrarna har sina tomter. I första etappen är det Derome, Veidekke samt HSB som kommer att bygga. Därtill finns det nio fribyggartomter på den yta som idag bland annat utgör parkering till Ulkavallen. – I etapp två finns sedan PEAB och Midroc med i planerna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser