Annons

Engelska Skolan allt närmare Borstahusen

Om allt går som på räls så kommer Engelska Skolan att köra igång verksamhet på Ulkavallen i Borstahusen till höstterminen 2017. Detaljplan för området klubbades genom i stadsbyggnadsnämnden på onsdagen och nu väntar beslut i kommunfullmäktige. Dessutom måste Skolinspektionen godkänna etableringen och det sker senast den 1 oktober. Engelska Skolan ägs av det amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates. Precis det slags ägare som både allianspartier och rödgröna på riksnivå ville förbjuda i valrörelsen förra året. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) ser trots detta fram emot att skolan etablerar sig i staden. – Det är inte ägandet som är frågan utan vad som levereras, säger han och förklarar. – Engelska Skolan visar oerhört goda resultat och hög kvalitet i sin undervisning. Det syns om inte annat så på köerna till att gå på deras skolor. Engelska Skolan har ansökt till Skolinspektionen om att få etablera sig i nybyggda lokaler vid Ulkavallen i Borstahusen till höstterminen 2017. Beslut från Skolinspektionen väntas senast den 1 oktober i år. Närmast väntar beslut i kommunfullmäktige, dels kring detaljplanen samt därefter vem som ska bli huvudman för den nya skolan i Borstahusen. Torkild Strandberg menar dock att kommunen inte kan varken säga ja eller nej till skolan utan bara se till att förutsättningar finns. – Det är Skolinspektionen som äger frågan om var Engelska Skolan och för övrigt andra friskolor ska etablera sig. Men det är klart att de hör av sig till oss och ber oss utlåta oss och jag ser gärna att Engelska Skolan etablerar sig i Landskrona. FAKTA ENLIGT ANSÖKAN TILL SKOLINSPEKTIONEN Enligt ansökan som Engelska Skolan skickat in till Skolinspektionen så kommer det att gå 358 elever på skolan första läsåret. Läsår två ska det gå 514 och läsår tre 632. Det fjärde läsåret ska skolan vara full t utbyggd och då ha 720 elever från förskola till nionde klass. Dessutom planeras det för ett fritidshem för 144 elever från och med läsår två. Antal elever per lärare läsår 1 är 21, läsår två 17, läsår tre 20 och läsår fyra 23. Enligt samma ansökan kommer hyran att ligga på 3 872 000 kronor vilket är 322 666 kronor i månaden. Första läsåret budgeterar skolan med att gå i förlust med 1 136 333 kronor men redan läsår två ska allt gå med 4 329 896 kronor i vinst. 2020/2021 tror Engelska Skolan att enheten är fullt utbyggd.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser