Annons

Nytt stipendium

Nu utlyser Landskrona museum ett nytt stipendium – Nell Walden-stipendiet. Stipendiet erbjuder en så kallad Artist in residence vid Fröfabriken i Landskrona. I år riktar sig stipendiet till nyutexaminerade konstnärer i Öresundsregionen och täcker kostnader för ateljéhyra på Fröfabriken samt ett mindre bidrag till omkostnader. Detta kan användas till resor, material, hyra av bostad i Landskrona eller andra omkostnader. – Ett led i att utlysa stipendiet är att etablera Landskronas nya satsning Fröfabriken, en kollaborativ plattform för kreatörer, skriver museichef Elisabeth Arvidsson i ett utskick till media. Stipendiaten ska på något sätt återkoppla till Landskrona. Detta kan ske i form av en pedagogisk workshop, ett artisttalk, en utställning eller annan uttrycksform. Nell Walden En stor och viktig del av Landskrona museums konstsamling är donationen från Nell Walden, prostdottern från Landskrona som kom att spela en mycket viktig roll inom kulturrörelsen Der Sturm under tidigt 1900-tal i Berlin. Nell Walden gifte sig 1912 med Herwarth Walden, grundaren av konsttidskriften Der Sturm. Der Sturm kom även att bli ett galleri och en mötesplats för tidens strömmingar inom kulturlivet. I donationen som Landskrona museum mottog på 1970-talet finns stora delar av Nell Waldens egen konstnärliga produktion samt korrespondens, trycksaker mm. En stor samling verk av schweiziska konstnärer ingår tillsammans med konstverk och föremål med anknytning till Der Sturm och Nell Waldens privata hem. 1974 bildades stiftelsen Nell Waldens donationsfond med ändamål att förutom att underhålla och sprida kunskapen om Nell Waldens kulturgärning också stödja konstverksamhet. Det är i denna anda som stipendiet har formats. I sitt testamente fastställer Nell Walden att ”utlysande av stipendium för unga lovande konstnärer”, är ett av de ändamål som fondens avkastning kan användas till. Nell Walden fond förvaltas av Landskrona kulturnämnd. Fröfabriken I Fröfabriken i Landskrona formas en ny kollaborativ plattform för konst och kreativitet i Öresundsregionen. I ett första skede har 1600 kvm industriyta renoverats för att passa behoven hos konstnärer, fotografer, hantverkare och konsthantverkare. Framöver planeras att resterande 33 000 kvm ska renoveras för att passa behoven hos fler grupper inom den kulturella och kreativa sektorn. Målet är att bygga upp ett produktionshus för konst och kreativitet i regionen tillsammans med internationella samarbeten. Residenset får en egen ateljé i Fröfabriken där 15 andra konstnärer och kreatörer huserar. Mer information om stipendiet och hur man ansöker finns att läsa på www.landskrona.se/fritidochkulturLandskrona

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser