Annons

Chefsmöte om boende i skjul

Med anledning av branden i det skjul där EU-mobila, eller EU-migranter som de kallas, låg och sov natten till lördag, så kontaktade Landskrona Direkt kommunen för att ställa några frågor om hur de ser på saken och hanterar det faktum att det ligger människor och sover utomhus mitt i vintern. Faktum är att kommunen så sent som i onsdags hade ett chefsmöte i frågan. Träffen var dock ett öppet arbetsmöte utan protokoll.

Hur såg dagordningen ut?
– Mötet saknade formell dagordning. Det var en arbetsträff med syfte att skapa en samlad bild av tältbosättningen vid Österleden, säger Carina Jording på individ- och familjeförvaltningen.

Annons
 

Vad sades och eventuellt beslutades?
– Utifrån respektive förvaltnings grunduppdrag ska frågan fortsatt följas. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att initiera en dialog med markägaren och individ- och familjeförvaltningen fortsätter med den redan påbörjade uppsökande verksamhet för säkerställa att det inte bor några barn i tältbosättningen.

Vad gör staden konkret åt att människor ligger och sover i skjul mitt i vintern?
– EU-migranter vistas i Sverige utifrån sin rätt till fri rörelse inom hela EU. Med den fria rörligheten följer dock att man som vuxen själv bär ansvar för sin egen försörjning och för sitt boende. Saknar man möjlighet att själv svara för sin försörjning och sitt boende får man enligt EU:s regelverk återvända till sitt hemland och det sociala skyddsnät som finns inom respektive land.

– Om det uppstår en akut situation kan man utifrån vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen ansöka om akut bistånd vilket kan innebära stöd för att kunna återvända om man inte har möjlighet att lösa det själv. Något fortlöpande bistånd till målgruppen EU-migranter ligger således inte inom socialtjänstens uppdrag.

Har ni varit i kontakt med de som bor där?
– Flera förvaltningar har bedrivit uppsökande verksamhet vid tältbosättningen utifrån sina respektive ansvar.

Har de fått erbjudande om alternativa bostäder?
– Nej.

Hur många EU-migranter räknar ni med uppehåller sig i kommunen idag?
– Det inte är lagligt att föra register utifrån etnicitet varför inga dylika register förekommer. Inte heller registreras de personer som kommunen kommer i kontakt med i samband med olika uppsökande verksamheter. En mindre grupp EU-migranter har återkommande påträffats vid tältbosättningen på Österleden. Dessutom vistas ett flertal EU-migranter i staden dagtid då de tigger utanför butiker etcetera men utav dessa kommer ett antal till Landskrona med tåg på morgonen varför deras hemvist i Skåne är okänd.

För inte länge sedan brann det i en fastighet på Suellsgatan med flyktingar och nu inträffade detta. Man behöver inte vara alltför konspiratoriskt lagd för att misstänka att det kan finnas rasistiska element som ligger bakom dåden. Hur ser ni på detta?
– Polisens utredning får utvisa huruvida branden på Österleden var anlagd eller om branden uppstått på annat sätt. Kommunen kan inte föregå denna utredning genom att spekulera i några bakomliggande motiv. Landskrona stad arbetar för att Landskrona ska vara en trygg och säker plats för alla som vistas i kommunen och tar därför mycket allvarligt på dylika händelser då människor riskerar att komma till skada.

Hade inte polisen varit snabbt på plats hade sannolikheten varit stor att sju personer dött vid Österleden i lördags natt. Vad har kommunen för beredskap ifall en allvarlig incident med dödlig utgång skulle inträffa?
– Landskrona stads ordinarie krisorganisation har alltid beredskap för att gå i tjänst om det inträffar kommunala kriser. I kommunen finns också en POSOM-organisation bestående av såväl kommunala förvaltningar och Region Skåne som av andra organisationer och samfund, som träder in när det finns behov av insatser.

Vad händer närmast i ärendet?
– Staden följer frågan om EU-migranterna gemensamt och arbetar utifrån de lagar och regelverk som styr respektive ansvarsområde, avslutar Carina Jording.

Kallade till mötet i onsdags var kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP), Stefan Johansson på stadsledningskontoret, Annette Lindberg Mohlin på individ- och familjeförvaltningen, Eva Lövbom, räddningstjänsten, Johan Nilsson, stadsbyggnadsförvaltningen och Carina Jording på individ- och familjeförvaltningen.

Läs även: EU-migranter nära brännas inne.


– Landskrona stad arbetar för att Landskrona ska vara en trygg och säker plats för alla som vistas i kommunen och tar därför mycket allvarligt på dylika händelser då människor riskerar att komma till skada, säger Carina Jording på individ- och familjeförvaltningen, när frågan om helgens brand kan vara ett hatbrott ställdes.
Foto: André Tajti, AT-Foto.se.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser