Annons

70 procent söker andra gymnasium

Flera av dagens 465 niondeklassare i Landskrona passade i morse på att ta sovmorgon, sportlov som det är. Föga funderade dessa på sitt gymnasieval. I söndags, tidigare för det flesta, var nämligen den första preliminära ansökningsomgången till gymnasieskolan höstterminen 2015 fixad. Och den första statistiken från detta val har så smått börjat studeras av de verksamhetsansvariga. Åter visar sig samhällsvetenskapsprogrammet vara populärast vid Landskrona stads gymnasieskolor. Sökande till naturvetenskapsprogrammet minskar, något som förövrigt även gäller den totala andelen sökande till stadens gymnasieskolor. – Nu sitter jag i bilen och har inte siffrorna framför mig men det vi fått hittills rör hur många som valt våra program i första-, andra- och tredjehand, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasieskolan i Landskrona. Av de 465 niondeklassarna har knappt 30 procent valt ett program i Landskrona i förstahand. – Tittar vi på andra- och tredjehandsvalen som hamnar vi dock en bra bit över 300 elever, säger Ulf Bergström som istället ser positivt på att en större andel landskronaelever idag har behörighet till högskoleförberedande program. – De har därmed större möjlighet att välja vilket program och vilken skola de vill gå på, vilket är positivt i sig. Bland gymnasieprogrammen på stadens gymnasieskolor är intresset störst för samhällsvetenskapsprogrammet med 29 förstahandssökande. – Hur många av våra nior som valt samhällsvetenskapsprogrammet på skolor i Lund eller Helsingborg har vi ännu inga siffror på. – Detta är den första ansökningsomgången och eleverna kommer i månadsskiftet april-maj att kunna göra nya val. Då har vi alltid fått fler förstahandssökande till våra egna utbildningar, det hoppas vi även år, inflikar Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. – Sen vet vi också att i september sker en del byten då man upptäcker att det faktiskt går lika bra att läsa i Landskrona och att man därmed slipper pendlandet, säger Ulf Bergström. Det är förtidigt att redan idag sia om något program är i farozonen på grund av för få sökanden. I mars kommer utbildningsnämnden ta ställning till vilka program som skall anta elever till hösten och med hur många platser. I slutet av juni görs sedan den definitiva antagningen. – Då kommer vi sannolikt att ha fler elever som valt våra utbildningar. Alla kommer inte in på sina förstahandsval och de som då ännu inte blivit gymnasiebehöriga får gå introduktionsprogram på våra gymnasieskolor, påpekar Ulf Bergström. Planerna för de industritekniska utbildningarna som kommer att ske på varvsudden i nära samarbete med Oresund Heavy Industries AB flyter på enligt planerna. – Till det industritekniska programmet har vi ett par sökande och jag räknar med att vi landar på en 12-13 ungdomar. Lägg därtill 15 vuxna som kommer att läsa i lokalerna. Nyligen ställde vi frågan till stadens fem kommunalråd om hur dessa vill skapa en attraktiv gymnasiekommun. Frågan i sammanhanget är då hur verksamhetschefen ser på det faktum att så många som 70 procent av stadens blivande gymnasister har en vilja att läsa vidare på en annan gymnsieskola än kommunens? – Det viktigaste måste alltid vara att varje ungdom får sitt utbildningsbehov tillgodosett i största möjliga mån. Landskronas ungdomar har ett stort utbud av gymnasieinriktningar inom halvtimmes radie om man är beredd att pendla till Lund eller Helsingborg, framför allt om man är behörig till högskoleförberedande program. Att många elever utnyttjar sin valmöjlighet är naturligtvis i grunden positivt, även om det ställer riktigt höga krav på våra egna gymnasieskolor att vara attraktiva och leverera gedigen gymnasieskola till sina elever. Konkurrensen är tuff och det sporrar våra skolor att ta fler grepp, framför allt när det gäller utbildningens kvalitet. Till exempel inför vi ett lektorat* detta året för att stärka kopplingen till universitet och högskola för Landskronas gymnasieelever. Vi ser ju också att betygsresultaten i Landskrona stads gymnasieskolor förbättrats kraftigt de senaste åren, avslutar Ulf Bergström. * En lektor är en legitimerad lärare som har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen). Hen har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser