Annons

På gång med förstelärare i förskolan

Landskrona är med i pilotomgång för meriteringsprogram för förstelärare i förskolan. Det står nu klart att två av Landskronas förskollärare kommer att delta i pilotomgången av Arete meritering som blir grunden för kommande satsning på försteförskollärare som startar i maj. Två av Landskronas förskollärare har varit med och tagit fram material, tillsammans med flera andra kommuner. En av de två förskollärarna testar nu vidare och en ny ansluter i pilotomgången av Arete meritering av förskollärare. Sedan tidigare finns ett meriteringsprogram för lärare i grund- och gymnasieskolan. – Det är viktigt för förskolan som skolform att vara med i detta utvecklingsarbete, säger Yvonne Nilsson, verksamhetschef för förskolan. Syftet med pilotomgången är att testa programmets struktur och synliggöra eventuella utvecklingsområden. Förskollärare som deltar får en möjlighet att titulera sig som utvecklare av programmet samt reflektera över sin skicklighet. Tanken är sedan att Landskrona ska kunna använda sig av detta program när utbildningsförvaltningen gör en satsning på försteförskollärare, en satsning som inte ligger inom ramen för den statliga satsningen på karriärtjänster. – Vi är väldigt glada och stolta att vi har pedagoger som är delaktiga i detta nationella utvecklingsarbete. Det är oerhört givande och lärorikt att delta i arbeten av detta slaget, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Flera av Landskronas lärare i grund- och gymnasieskolan är redan Arete-meriterade, nu är det förskollärarnas tur.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser