Annons

GC-Gruppen nyanställer

Genom nya order för sammanlagt 20 miljoner kronor från fyra viktiga Landskrona-industrier befäster GCgruppen sin ledande position som elinstallatör i Landskrona. Tre av dessa är Yara, Landskrona Hamn och Enercon.
– Vilken den fjärde är blir offentlig under våren, säger GC gruppens vd Göran Green.
– Våra uppdragsgivare väljer oss som samarbetspartner för vår kompletta styrka med projektering, kalkylering, installation och projektledning av egen personal. Vilket innebär att vi har kontroll över hela processen i våra olika uppdrag, förklarar han.

Trots en utökning av personalstyrkan med ett 15-tal medarbetare efter höstens stor orderingång från byggindustrin bedömer Göran Green att ytterligare ett 10-tal medarbetare behöver anställas under våren.
– De nya uppdragen av Landskronaindustrierna gäller huvudsakligen projektering och elinstallation, men även vår kunskap om brand- och utrymningslarm har blivit en allt mer efterfrågad kompetens, speciellt hos våra industrikunder, avslutar Göran Green.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser