Annons

CfA flyttar till Citadellet

Centrum för arbetarhistoria finns sedan 2011 i lokaler inom Villa Fridhill och i Nymanska fastigheten på Folkets Hus. Nu har det öppnats en möjlighet att samlokalisera de samarbeten som staden har med Lunds universitet, det vill säga Centrum för arbetarhistoria och internetinstitutet LUii, på Citadellet.
Styrelsen för Centrum för arbetarhistoria har beslutat att tacka ja till en flytt och närmast har teknik- och servicenämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser