Annons

Så här vill kommunalråden skapa en attraktiv gymnasiekommun

Senast söndagen den 15 februari ska Landskronas niondeklassare valt gymnasieprogram. En inte alltför kvalificerad gissning är att mer än hälften av dessa kommer välja en skola i en annan kommun även om det sökta programmet finns i Landskrona. Idag går 811 elever skrivna i Landskrona i en gymnasieskola utanför kommunen men inom samarbetsområdet för gymnasieskolorna i Skåne och västra Blekinge och för detta betalar Landskrona cirka 95 miljoner kronor till de externa skolorna. Hur ska Landskrona göra för att bli en attraktivare gymnasiekommun? Den frågan ställde vi till stadens fem kommunalråd. Trots att Treklövern erbjöds svara var för sig har dessa valt att svara med en röst. Så här svarade kommunalråden. Torkild Strandberg (FP), Mikael Fahlcrantz (MP) och Birgitta Persson (M) – Vår främsta målsättning är att Landskronas unga ska studera på gymnasiet och att de ska lyckas med sina studier. Ett medel för att lyckas är att eleverna har möjlighet att välja en utbildning som passar just dem. Landskrona ska ha en bra och attraktiv gymnasieskola, och det allra viktigaste är att eleverna lyckas! – Vår kommunala gymnasieskola ska erbjuda attraktiva högskoleföreberedande program och yrkesprogram, men vi kan inte erbjuda allt. En stad av vår storlek måste se till och vara riktigt bra på något. Det är Landskrona. Med tanke på att nära hälften av kommunen består av vatten är det särskilt spännande att naturvetarna kan läsa kurser i marinbiologi och att tekniska utbildningar i samarbete med näringslivet dras igång på varvsområdet, på samma plats som Öresundsvarvets lärlingsskola tidigare låg. Jonas Esbjörnsson (S) är sedan nyår kommunalråd. Jonas Esbjörnsson (S) – Landskrona behöver bli ett mer attraktiv val för ungdomarna. Då behövs det ett utbud på attraktiva program. Samtidigt måste alla gymnasieutbildningar få högskolebehörighet igen. Landskrona har alla möjligheter till att knyta kontakter med universitet/högskolor för att öka utbildningsnivån i Landskrona. Stefan Olsson (SD) – Det är trist att Landskronas gymnasieskolor inte är mer attraktiva och det är såklart något som utbildningsförvaltningen måste titta vidare på och analysera djupare. Vad är det som får ungdomarna att välja bort Landskronas skolor? Vad erbjuder andra skolor som Landskrona saknar? 95 miljoner kronor, dvs 67 % av kommunens totala kostnad för gymnasiet hamnar hos en annan aktör än Landskrona Stad. Med andra ord, Landskronas skattebetalare bygger upp gymnasieskolorna i våra kranskommuner. Är detta motiverat? Torkild Strandberg (FP), Mikael Fahlcrantz (MP) och Birgitta Persson (M) – Elevens val är det allra viktigaste. I Sverige har vi en lagstiftning om bidrag på lika villkor. Det betyder att kostnaden för en elev är den samma oavsett om eleven väljer en kommunal skola i Landskrona eller en friskola i Helsingborg. I dagsläget väljer en majoritet av våra gymnasieungdomar en utbildning utanför kommunen. Så har det sett ut under en längre tid. Trenden är densamma i andra mindre kommuner, unga dras till storstaden. – Vår utmaning är att se till så att eleverna inte väljer bort Landskronas skolor, där tycker vi oss skönja en förändring till det bättre. Det handlar om kvalitet och t.ex. var skolan är belägen. Där spelar flytten till centrum en stor roll. Vi kommer fortsätta uppmuntra elever till att välja den skola de anser har bäst förutsättningar för att hon eller han ska lyckas med studierna. Oavsett var skolan ligger eller vem som driver den. Jonas Esbjörnsson (S) – Det är inte rimligt att Landskronas skattepengar ska hamna i andra kommuner eller i privata fickor. Stefan Olsson (SD) – Att ungdomarna väljer att fortsätta utbilda sig är i grunden det viktigaste för individen och för samhället. Det Landskrona stad förlorar i dag i kronor och öre ”vinner” man tillbaka om ungdomarna väljer att bosätta sig i staden. Handeln i centrum har gynnats av gymnasieflytten. Vilka andra positiva effekter finns att lyfta fram? Torkild Strandberg (FP), Mikael Fahlcrantz (MP) och Birgitta Persson (M) – Att placera gymnasieskolan i centrum är att göra den attraktiv med andra medel. De centrala delarna av staden ger ett mervärde både för gymnasieeleverna och för Landskronas centrum. Både elever och personal har uttryckt positiva omdömen av gymnasieskolan i centrum. Vad erbjuder skolor i Lund och Helsingborg som Landskrona saknar?, är en fråga som Sverigedemokraternas kommunalråd Stefan Olsson ställer sig och som han gärna ser att utbildningsförvaltningens tjänstenmän tittar vidare på. Jonas Esbjörnsson (S) – Det har gynnat en del av handeln. Det har skapat närheten till bibliotek, apotek och gud vet allt. Tidigare fanns det service i Norrestad också men detta har försvunnit precis som skolan. Stefan Olsson (SD) – Att bli en attraktiv gymnasiekommun handlar om många faktorer. Vi måste kunna mäta oss med andra skolor vad det gäller teknik och modernisering. Att Landskronas handel har gynnats kan komma att leda till att fler aktörer vill etablerar sig och med ett mer levande centrum med större utbud för ungdomar så kanske stadens gymnasieskolor framöver blir än mer attraktiva. Landskrona stad har lagt stort fokus på att förbättra resultaten och därigenom skolornas rykte, men detta är endast en mindre bit i ett stort pussel av lösningar. Kanske har skolan haft för stort fokus på att förbättra resultaten, och därmed inte varit så offensiva i marknadsföringen av våra gymnasieskolor och vad de erbjuder.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser