Annons

Rivningsbeslut av Gullstrandsskolan allt närmare

Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott varit på besök i fastigheten Guldängen 1, eller Gullstrandsskolan, som byggnaden kallas i folkmun. Meningen är att kommunstyrelsen ska fatta beslut om byggnadens framtid på torsdagens möte.

Riva hela rasket, riva delar av byggnaden, eller rent av renovera. Den frågan ställer sig kommunstyrelsen gällande gamla Gullstrandsskolan på torsdag. På tisdagen var tjänstemän från kommunens fastighetsavdelning i den gamla skolbyggnaden tillsammans med KSAU för att inspektera hur det ser ut idag.
Mycket lutar åt att allt förutom gymnastikhallen kommer att jämnas med marken. Det är i alla fall det förslag som teknik- och serviceförvaltningen, vilka ansvarar för kommunens fastigheter, rekommenderar.
– Det kostar cirka 20 miljoner kronor att riva byggnaden men priset är högre om byggnaden ska renoveras. Problemet är att där finns fukt och eventuellt mögel i såväl tak som källare, säger kommunens fastighetschef Claes Åsbrink.
– Exakt vad det kostar att sanera och renovera har vi inga exakta siffror på. Tidigare har man sagt att det är ungefär lika dyrt att renovera som att riva men jag tror att det är dyrare om det blir tal om renovering.

Annons
 

Det socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Esbjörnsson ställer sig tveksam till om allt ska rivas.
– Jag skulle nog helst vilja se siffror på vad det kan kosta om man renoverar vissa delar, säger Jonas Esbjörnsson och menar att kostnaden för rivning av hela byggnaden är mycket högre än de 20 miljonerna.
– Man måste ta med nerskrivningen också och då hamnar summan på cirka 74 miljoner kronor.

Socialdemokraten hade gärna sett att man slog två flugor i en smäll.
– Varför inte satsa på att göra det hela till ett arbetsmarknadsprojekt för att på så sätt få ner arbetslösheten och samtidigt ge de som renoverar nyttig erfarenhet?, frågar sig Jonas Esbjörnsson och menar att behovet av lokaler finns i området.
– Hela Karlsundsområdet har sakta men säkert monterats ner i fråga om service. Där skulle kunna finnas en hel del av den varan på Guldängen 1.

På frågan om han kommer att rösta emot en eventuell rivning när ärendet tas upp på torsdag svarar han att han inte vet.
– Vi får först ta upp detta i vår KS-grupp och sedan får vi diskutera vidare på själva mötet innan vi går till beslut, säger Jonas Esbjörnsson.

Sista ordet i fråga om en rivning har kommunfullmäktige.


Gullstrandsskolan, Eller Guldängen 1 som fastigheten heter, har stått tom sedan början av läsåret 2013/2014.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser