Annons

Hur kom all sten till Lunds domkyrkobygge?

Torsdagen den 22 januari höll docent em. Anders Ödman föredrag inför ett 100-tal intresserade åhörare hos Föreningen Norden på stadsbiblioteket.

Anders Ödman berättade kunnigt och lättsamt om hur all sten transporterades till Lund. Det tog cirka 100 år att bygga Lunds domkyrka som stod färdig år 1145. Stenen fraktades från stenbrott i Höör på träkärror som drogs av oxar. Det tog två dygn att transportera den tunga lasten till Lund.

Annons
 

Arkitekter, stenhuggare och murare från Tyskland, Frankrike, Italien och England samt många slavar deltog i bygget. En stor del av hantverkarna stannade kvar och byggde många kyrkor i Skåne. Byggnadslavar, som blev fria, bosatte sig i Småland och blev järnskattebönder.

Efter föredraget serverades en lättare förtäring och det anordnades lotteri.
Årsmöte i Föreningen Norden med underhållning sker tisdagen den 24 februari kl. 19.00 på Stadsbiblioteket.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser