Annons

Långkok på soppan kring Ventrafikens biljettpriser

Soppan kring vem det egentligen är som ska fastställa Ventrafikens biljettpriser kokar vidare. Nu har Ventrafiken begärt en kostnadsgaranti från Landskrona stad för eventuella kostnader som Förvaltningsrättens dom från oktober 2014 kan komma att innebära.
Det enda som är säkert är att Ventrafiken inte själva har tagit beslut om taxan och därmed vill ha garantier att de ska slippa stå för eventuella återbetalningskrav som kan komma att riktas mot bolaget från resenärer.

Ventrafiken är inte direkt part i den pågående rättsprocessen men kraven kan komma att ställas till bolaget eftersom bolaget har ställt ut biljetter.
– Hur mycket det rör sig om och hur vi ska se på domen är omöjligt att säga idag, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Annons
 

Inte heller finns det någon klar bild av hur många resenärer som kan uppfylla de kriterier som kommer att krävas för att få en eventuell återbetalning.
– Frågan är om det finns en preskriptionstid. Den juridiska bilden måste klarna. Landskrona stad har överklagat domen.

Om det blir aktuellt att resenärer kan återkräva biljettprisskillnader föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att de garanterar att Ventrafiken får ekonomisk täckning motsvarande kostnaderna i samband med en eventuell återbetalning av biljettprisskillnader.

KS förslog också kommunfullmäktige att ge stadsledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter att i sin tur återkräva eventuella kostnader från länsstyrelsen som kan uppstå.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser