Annons

Nytillsatt SD-ersättare får drygt 100 000 kronor

På onsdagen sammanträdde den nya kommunstyrelsen och på dagordningen stod punkten att utse ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott. På mötet föreslog Stefan Olsson (SD) att utskottet skulle utökas med ytterligare en ersättare och att denna skulle vara Daniel Petersson (SD). Efter en kort ajournering klubbades förslaget genom av den styrande treklövern samt Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna valde att avstå från att rösta och lämnade in ett särskilt yttrande.
– Jag tycker det är ett mycket konstigt sätt att hantera detta. Ingenting av detta är berett, säger Jonas Esbjörnsson kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
– Att på ett sittande möte lägga ett förslag på att utöka KS arbetsutskott med en kostnad på nästa 110 000 kronor, vilket är den ungefärliga årsersättningen för ersättare i KSAU, är märkligt. Samtidigt har man skurit ner i nämnderna med fritidspolitiker för att i stället satsa på en politisk elit. Frågan blir, var ska man ta dessa pengar ifrån, frågar sig Jonas Esbjörnsson

Annons
 

Ordinarie ledamöter i KSAU under denna mandatperiod är Torkild Strandberg (FP), Birgitta Persson (M), Jonas Esbjörnsson (S), Jenny Tillander (S) och Stefan Olsson (SD).
Ersättare är Mikael Fahlcrantz (MP), Lars Svensson (S) och Daniel Petersson (SD).

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser