Annons

Betygen fortsätter uppåt för niorna

Landskronas betygsresultat i årskurs 9 fortsätter höjas rejält. Meritvärdet för hösten 2014 landar på 211,1. Fortfarande är dock siffrorna alarmerande gällande antalet elever som inte får betyg nog att söka till gymnasiet. Hela 25 procent av de som går i nian hamnar under strecket. När höstterminens betyg nu är satta landar Landskronas elever i årskurs 9 på ett meritvärde på 211,1 meritpoäng. En kunskapsökning med 8 meritpoäng jämfört med fjolårets hösttermin som låg på 203,2 poäng. – Det är glädjande att den positiva trenden består. Landskronas duktiga elever och pedagoger levererar ännu en gång höjda betygsnivåer. Vi är stolta men slår oss inte till ro, vi kan än bättre. Med höga ambitioner och ett fortsatt utvecklingsarbete som fokuserar på kunskap når vi målet – en skola där alla elever lockas till att nå sin fulla potential, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande och hon får medhåll från utbildningsförvaltningen. – På alla våra skolor pågår ett mycket gott arbete att skapa en verksamhet där alla kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Den positiva betygstrenden är ett kvitto på detta arbete och ett bevis på att vi har elever som vill och kan och pedagoger som engagerar, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Den stora utmaningen är dock att få ner siffran över de som inte har behörighet att söka in till gymnasiet. – Normalt kollar vi bara den siffran efter vårterminen men jag har gjort en snabb koll, säger Mats Klein på utbildningsförvaltningen. – Efter höstterminen 2013 hade cirka 30 procent så låga betyg att de inte gav behörighet till någon av våra gymnasiekurser. Men även den siffran har förbättrats. Efter förra höstterminen var vi nere på cirka 25 procent, säger Mats Klein och fortsätter. – Sedan minskar den siffran dramatiskt till våren när det är dags för slutbetygen. Vårterminen 2014 var det cirka 21 procent som inte klarade spärren. Fakta: Betygspoängen grundade sig fram till och med 2012 på 10 p för betyget G, 15 p för VG och 20 p för MVG, gånger 16 skolämnen, vilket gav det meritvärde som presenterades årligen. Med det nya betygssystemet fördelas poängen från 10 till 20 över betygen E till A. Tidigare har man räknat meritvärdet på 16 betyg, nu ska även moderna språk räknas med för de elever som valt det. Detta betyg läggs till de övriga 16 betygen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser