Annons

Birgitta Persson blir kommunalråd för M

Den moderata kommunfullmäktigegruppen utsåg på måndagen sina kandidater till nämnder och styrelser för perioden fram till 2018. Något överraskande blir Birgitta Persson moderat kommunalråd medan Erik Raita, som tidigare varit tilltänkt för posten blir istället ersättare i kommunstyrelsen.

Vid den moderata kommunfullmäktigegruppens möte på måndagskvällen togs beslut om partiets företrädare i kommunala nämnder och utskott. Ledamöter och ersättare kommer formellt att väljas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Nyheten att Birgitta Persson utsågs till moderat kommunalråd kom en smula överraskande då Erik Raita var tilltänkt från början.
– De senaste veckorna har jag tänkt mycket, säger Erik Raita – Jag har nyligen blivit klar med min utbildning och känner att jag inte vill satsa fullt så hårt på politiken. Det kan göra att jag kan få svårare att få jobb i framtiden. Därför kommer jag att kombinera arbete och politik istället, säger Erik Raita som istället blir ersättare i kommunstyrelsen samt fortsätter som förste vice ordförande i utbildningsnämnden.

Annons
 

Erik Raita lämnade beskedet om sitt ställningstagande till partiets fullmäktigegrupp för ett par veckor sedan. Därför var det ingen kontroversiell fråga att utse Birgitta Persson till kommunalråd.
– Nej, det var total enighet, säger Birgitta Persson.
– Jag tror att jag har en förmåga att hålla sams och det är något jag ska försöka ta med mig, säger hon.

Noterbart är att Leif Thorsell, som tidigare uttryckt att han ville fortsätta i stadsbyggnadsnämnden, inte får förnyat uppdrag på posten. Istället blir det Erik Raitas pappa Hans Raita som kommer att ta den posten.
– Hahahaa… Jaha. Där ser man, säger Leif Thorsell när han får nyheten av Landskrona Direkt.
– Jag blev erbjuden en plats i räddningsnämnden men den ska ju läggas ner. Därför tackade jag för mig och har tagit beslutet att sluta med politiken helt. Jag har bara ett möte kvar.

En annan förändring för moderaterna är att Bodil Möller blir ordförande i individ- och familjenämnden efter att ha varit vice ordförande tidigare.

Så här ser moderaternas uppdragsfördelning ut.

Kommunalråd
Birgitta Persson

Kommunstyrelsen
ledamot Birgitta Persson
ersättare Erik Raita

Kommunstyrelsens arbetsutskott
ledamot Birgitta Persson

Personalutskott
ledamot Erik Raita

Valutskott
ledamot Erik Raita

Utbildningsnämnd
1:e vice ordförande Erik Raita
ersättare Martina Roslund

Omsorgsnämnd
1:e vice ordförande Ingrid Jerlsten
ersättare Ole Bendtsen

Individ- och familjenämnd
ordförande/sociala utskottet Bodil Möller
ledamot Martina Roslund

Stadsbyggnadsnämnd
ledamot Hans Raita
ersättare Sven Persson

Teknik- och servicenämnd
1:e vice ordförande Johanna Kyander
ersättare John Kristoffersson

Miljönämnd
ledamot Peder Weibull
ersättare Johan Sten

Kulturnämnd
ledamot Jan-Åke Lindström

Fritidsnämnd
ordförande Birgitta Persson
ersättare Ewa Löfvendahl

Kommunrevisionen
ledamot Kjell Rosberg

Räddningsnämnd
ledamot Lennart Söderberg

Valnämnd
ledamot Lennart Pettersson

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser